projekt nr 36

36. Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom


Lokalizacja

1) Plac zabaw przy ul. Zakładników (działka nr 117/4)
2) przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 (działka nr 45 w obr 108)
3) przy Szkole Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76 (działka nr 152/3 obr 89)

Skrócony opis projektu

Wykonanie ogólnodostępnego i ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników, modernizacja boiska sportowego do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 oraz modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76.

Opis projektu

Projekt ma na celu modernizację boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 i szkole Podstawowej nr 9 oraz wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników. Modernizacja boisk zwiększy bazę sportową Miasta Nowego Sącza, pozwoli w przyszłości rozwijać dzieciom, młodzieży jak również dorosłym swoje pasje sportowe natomiast wykonanie placu zabaw przy ul. Zakładników przyczyni się do powstania miejsca rekreacyjnego z którego będą mogli korzystać mieszkańcy Nowego Sącza.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Miasto Nowy Sącz potrzebuje większej ilości miejsc rekreacyjnych oraz zmodernizowanych boisk sportowych tak aby mieszkańcy spędzali wolny czas aktywnie w naszym pięknym mieście, a młodzież rozwijała swoje pasje sportowe na profesjonalnie przygotowanych do tego obiektach. Boisko przy SP nr 8  wymaga modernizacji, jego stan może zagrażać korzystającym z niego osobom. Kompleks sportowy przy SP nr 9 do której uczęszczają dzieci z os. Dąbrówka i Kaduk składający się z 3 boisk i bieżni (jedno boisko zmodernizowane dzięki 1 edycji BO) wymaga dalszej modernizacji dlatego unowocześnienie kolejnego boiska (do siatkówki i koszykówki) powiększy standard kompleksu. W ramach projektu planuje się utworzenie ogólnodostępnego ogrodzonego palcu zabaw w Biegonicach. Mieszkańcy proponują aby przy ul. Zakładników ogrodzić i wyrównać teren jak również zainstalować urządzenia placu zabaw. Beneficjentami powyższych inwestycji będą mieszkańcy Nowego Sącza w każdym wieku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Modernizacja boiska sportowego – Szkoła Podstawowa nr 8220 000 zł
2Modernizacja boiska do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 9 (montaż piłko chwytów przy istniejącym boisku wielofunkcyjny, zakup i montaż ławeczek na terenie zielonym przy szkole)90 000 zł
3Wykonanie ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników (wykonanie nowego ogrodzenia, bramy wjazdowej, zamykanej furtki, humusowanie terenu i plantowanie, zamontowanie 4 ławek parkowych, kosza na śmieci, karuzeli, zamykanej piaskownicy, rury z podestami, tablicy informacyjnej, nawierzchni bezpiecznej, ścianki wspinaczkowej, huśtawki z 3 krzesełkami, opracowanie projektu wraz z mapami)90 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.