projekt nr 38

38. Sandecja to My!


Lokalizacja

miejsce gdzie swoje mecze będzie rozgrywać Miejski Klub Sportowy Sandecja Nowy Sącz

Skrócony opis projektu

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

Opis projektu

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza.  Cena rozprowadzanych przez MKS Sandecja (niezależnie od obowiązującej ceny) karnetów dla każdego mieszkańca na stałe lub czasowo zameldowanego w Nowym Sączu wynosiłaby 1 zł. Różnica pokryta będzie ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań ogólnomiejskich w ramach budżetu obywatelskiego. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z uwagi na brak odpowiedniego obiektu w Nowym Sączu, Sandecja swoje mecze rozgrywa w Niecieczy. Dla nowosądeczan chcących na żywo oglądać mecze Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja jest to bardzo duże utrudnienie. Skutki takiego stanu rzeczy odczuwa także drużyna, która na każdy mecz w roli gospodarza musi odbyć uciążliwą i czasochłonną, autokarową podróż. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są zarówno coraz niższa frekwencja  publiczności jak i niezadowalające wyniki drużyny. Stworzenie możliwości zakupu przez nowosądeczan wejściówek na mecze ligowe Sandecji za 1 zł powinno radykalnie zwiększyć frekwencję na zawodach oraz pomóc w uzyskiwaniu lepszych wyników sportowych przez drużynę Sandecji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Karnety, których dystrybucja prowadzona będzie do momentu wyczerpania pełnej puli środków 400 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.