projekt nr 39

39. Kalendarz ścienny Sądeczan na 2019 rok


Lokalizacja

dystrybucja kalendarza:  w wybranych jednostkach miasta

Skrócony opis projektu

Wykonanie kalendarza ściennego w formacie A3, z okazji stulecia odzyskania niepodległości z podobiznami osób związanych z Nowym Sączem, które zasłużyły się w działalności niepodległościowej przed 1920r. Oprócz świąt i dni wolnych kalendarz ma zawierać oznaczenie ważniejszych dat z historii Nowego Sącza. Nakład 5000 szt.ogólnodostępny dla mieszkańców Nowego Sącza w wybranych jednostkach miasta.

Opis projektu

Kalendarz ścienny formatu A3, na stulecie odzyskania Niepodległości z podobiznami osób związanych z Nowym Sączem, które zasłużyły się w działalności niepodległościowej przed 1920 rokiem oraz przypominający oprócz standardowych świąt i dni wolnych, również ważniejsze daty z historii Nowego Sącza. Nakład 5000 sztuk.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości, wielu mieszkańców Nowego Sącza było zaangażowanych w różne formy czynu niepodległościowego, począwszy od udziału w konspiracji niepodległościowej, poprzez uczestnictwo w jawnych organizacjach strzeleckich i sportowych, służbę w legionach i NKN, organizowanie pomocy charytatywnej i medycznej, a skończywszy na zbrojnym przejmowaniu władzy z rąk zaborcy i służbę w wojsku polskim.
Nazwiska tych osób nie są znane rzeszy Sądeczan. Kalendarz byłby praktyczną formą upowszechniania wiedzy historycznej oraz budziłby wśród mieszkańców miasta dumę z dokonań przodków. Z realizacji zadania skorzystaliby wszyscy mieszkańcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i druk 5000 sztuk 30 000 zł

Stanowisko Zespołu Weryfikującego pozytywne. Zadanie przyjęte pod głosowanie.