projekt nr 45

45. W dżungli każda ścieżka - Lato z Skautami FSE


Lokalizacja

tereny zielone Nowego Sącza

Skrócony opis projektu

Organizacja zajęć dydaktycznych podczas obozu letniego dla harcerzy z 1 Drużyny Nowosądeckiej FSE (Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego). Podczas obozu uczestnicy otrzymają podręczniki skautingu. W trakcie obozu będą rozwijane różne umiejętności życiowe, prospołeczne, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia i emocjami.

Opis projektu

Organizacja zajęć dydaktycznych podczas obozu letniego dla harcerzy z 1 Drużyny Nowosądeckiej FSE (Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacji Skautingu Europejskiego). Podczas obozu uczestnicy otrzymają podręczniki skautingu. W trakcie obozu będą rozwijane różne umiejętności życiowe, prospołeczne, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia i emocjami.
Podstawowe cele realizowane podczas zajęć:
- gry terenowe rozwijające orientację w przestrzeni, umiejętność posługiwania się kompasem, mapą oraz współpracy w zespole;
- rozwijanie umiejętności przygotowywania posiłków;
- podwyższanie wiedzy oraz zdobywanie sprawności skautowskich;
- budowa obozowiska, bez użycia gwoździ;
- wspólny wypoczynek na świeżym powietrzu;
- profilaktyka uzależnień - tzw. "Profilaktyka pierwszorzędowa" adresowana w tym przypadku do grupy niskiego ryzyka. Działania kierowane będą do ludzi młodych i zdrowych, wspomagające prawidłowe procesy rozwoju fizycznego i psychicznego. Promowany będzie zdrowy styl życia, oderwanie ze środowiska, które może zagrażać wpadaniu w nałóg (gier komputerowych, alkoholu, narkotyków itp.) a przez to zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.  
W trakcie obozu będą rozwijane różne umiejętności życiowe, prospołeczne, które pozwolą młodym ludziom radzić sobie z wymogami życia i emocjami. Podczas wypoczynku zorganizowane będą spotkania z młodzieżą z innych okręgów: 1 Drużyna Grybowskiej FSE oraz PuSZczy FSE oraz PuSZczy Małopolskiej FSE co pozwoli na rozszerzenie znajomości w realnym nie wirtualnym komputerowym świecie oraz wymianę pozytywnych doświadczeń w trakcie różnych konkurencji skautowskich.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Wsparcie działań młodzieży pozytywnie ukierunkowanej, działającej w ramach organizacji Harcerskich pomoże rozwijać społeczeństwo świadome potrzeb innych z wartościami patriotycznymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dofinansowanie obozu letniego, posiłki dla uczestników (dzieci i młodzieży) obozu z Nowego Sącza -koszt posiłków dla 15 osób 4 500 zł
2Zakup książki - Skautorama. W sercu technik harcerskich - 15 szt. x 60 zł 900 zł
Łącznie: 5 400 zł

Wnioskodawca wycofał projekt