projekt nr -

-. PLAC ZABAW DLA DZIECI - AKTYWNIE, BEZPIECZNIE, ZDROWO !


Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu - osiedle KADUK - działka na której obecnie na osiedlu znajdują się huśtawki. (Iszkowskiego)

Opcją nr 2 w kwestii lokalizacji jest punkt znajdujący się na zakręcie ul. Iszkowskiego (działka naprzeciw Domu Iszkowskiego nr 12
Opcją nr 3 jest działka zlokalizowana przy ul. Orkana (trawnik pomiędzy blokiem a ulicą)

Wszysztkie przykładowe lokalizacje umiejscowiono na mapie w formie punktów

Skrócony opis projektu

Projekt ma na calu rozwój motoryczny dzieci i młodzieży poprzez bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu. Polega na zbudowaniu placu zabaw z bezpieczną powierzchnią oraz o charakterze rozwojowych (edukacyjnym) dla najmłodszych, wraz z ogrodzeniem i ławkami na których mogą spocząć rodzice lub opiekunowie czuwający nad bezpieczeństwem dzieci podczas zabawy ruchowej.

Opis projektu

Rozwój motoryczny i ruchowy najmłodszych w dobie komputerów i internetu stanowi nieocenioną wartość, zarówno w wychowaniu jak i rozwoju indywidualny dziecka. Pozwala na integrację z innymi dziećmi jak również wpływa korzystnie na rozwój fizyczny i zdrowie. Istotą jest by energia dzieci była ukierunkowana na ruch wykonywany w otoczeniu bezpiecznym, ie zagrażającym jego zdrowiu i życiu. Stąd ogródek zabaw powinien być przede wszystkim wykonany z materiałów najwyższej jakości, pozbawionych ostrych krawędzi. Powierzchnia powinna amortyzować ewentualne upadki a całość w miarę możliwości powinna być ogrodzona. Ułatwieniem byłoby równie umiejscowienie w pobliżu placu zabaw 3 ławeczek, na których rodzice - opiekunowie mogliby nadzorować swoje pociechy.
W ramach placu zabaw istotnym byłoby zorganizowanie go w sposób zarówno edukacyjny jak i ciekawy na tyle by wymuszał różnego rodzaju elementy ruchu, angażując tym samym i rozwijając rożnego rodzaju partie mięśniowo - szkieletowe u najmłodszych.
Stąd plac zabaw powinien być zróżnicowany i będzie posiadać takie elementy jak podwójna huśtawka, karuzela, piaskownica, sprężynki,  modułowa konstrukcja zawierająca zjeżdżalnie, schodki, wieżę, oraz inne elementy sprawnościowe,
Projekt wymagać może również przygotowania powierzchni gruntowej (ewentualnego wyrównania), co pozwoli na przygotowanie i umiejscowienie poszczególnych elementów na miejscu. Dla bezpieczeństwa plac zabaw w elementach tego wymagających posiadać będzie specjalną syntetyczną nawierzchnię oraz regulamin określający zasady korzystania z placu zabaw oraz zasady bezpieczeństwa. Będą również kosze na śmieci z dbałości o czystość otoczenia i środowisko naturalne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest aktywizacja dzieci do ruchu na świeżym powietrzu, ich rozwój fizyczny jak również poprawa wzajemnych kontaktów (socjalizacja dzieci na osiedlu). Obecnie ogromnym problemem jest brak bezpiecznej infrastruktury osiedlowej która w sposób edukacyjny oraz przemyślany pozwala na zainteresowanie dzieci aktywnością ruchową. Osiedle pozbawione jest zatem fundamentalnego czynnika jakim jest bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Obecna infrastruktura w tym zakresie to stare huśtawki. Osiedle nie proponuje nic ponadto dla najmłodszych, którzy tym samym nie mają możliwości do wzajemnego spotykania się i nie uczestniczą tym samym w procesie socjalizacji. Brak tego tylu podstawowej infrastruktury to również brak elementu rozwoju psychomotorycznego wpływającego na zdrowie.  To również miejsce spotkań mieszkańców dzielnicy (rodziców, opiekunów, seniorów), co znacznie zacieśnia więzy i wpływa rozwój społeczności lokalnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Huśtawka - zakup i montaż z nawierzchnią4 630 zł
2Ławki - 3 szt - zakup i montaż3 000 zł
3Przygotowanie i ułożenie nawierzchni i krawężników13 500 zł
4Sprężynki - zakup i montaż 2 szt.3 400 zł
5Regulamin Placu zabaw - zakup i montaż980 zł
6Karuzela - zakup i montaż5 200 zł
7System modułowy placu zabaw - zakup i montaż 28 800 zł
8Piaskownica - zakup i montaż3 240 zł
9Kosz na śmieci - zakup i montaż442 zł
10Huśtawka sprężynowa - zakup i montaż2 500 zł
Łącznie: 65 692 zł

Brak możliwości realizacji placu zabaw ze względu
na warunki techniczne (odległość od linii rozgraniczającej ulicę).