projekt nr -

-. "Komfortowy Parking" – utwardzenie terenu na parkingu przy bloku Korzeniowskiego 10


Lokalizacja

Utwardzenie terenu pod parking. Korzeniowskiego 10 (obręb 68, działka 6/36).

Skrócony opis projektu

Wykonanie utwardzenia terenu na placu, pod parking przy bloku Korzeniowskiego 10 - Osiedle Wojska Polskiego.

Opis projektu

Utwardzenie terenu pod parking.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Utwardzenie parkingu, rozwiąże problem lokalnej społeczności w kwestii parkowania samochodów w tym rejonie osiedla. Zwiększy komfort życia i dostęp do miejsc do parkowania, których brakuje na Naszym Osiedlu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1utwardzenie terenu na parkingu 820 m298 630 zł

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków
przeznaczoną na osiedle.  Koszty przebudowy sieci i uzbrojenia przewyższają koszty zadania.