projekt nr 68

68. Festiwal pn. "Obozowisko średniowieczne"


Lokalizacja

Plac Sportowo - Rekreacyjny przy ul. Mała Poręba. (dz. nr 188 obr. 115)

Skrócony opis projektu

Prezentacja oraz rekonstrukcja różnych aspektów życia codziennego z wczesnego średniowiecza (X-XI wiek).

Opis projektu

Obozowisko wczesnośredniowieczne prezentacja oraz rekonstrukcja różnych aspektów życia codziennego z wczesnego średniowiecza (X-XI wiek).
Dla odwiedzających dostępne będą stanowiska łucznicze oraz oszczepnicze, przez cały czas trwania festiwalu. Akademia Małego Wojownika, gdzie dzieci i młodzież będą mogły spróbować walki bezpieczną bronią wykonaną z filcu i lnu, oraz przymierzyć repliki oryginalnego wczesnośredniowiecznego uzbrojenia. Podczas festiwalu  zaprezentowane zostanie:
- uzbrojenie z X wieku oraz pokaz walki wojów z wykorzystaniem różnego rodzaju wczesnośredniowiecznego oręża,
- starcia wczesnośredniowiecznych drużyn oraz kręgi walki (kręgi honoru oraz kręgi zdrady),
- sceny fabularyzowane z wczesnośredniowiecznego życia,
- obozowisko wczesnośredniowieczne,
- turniej pojedynków wojowników (starcia indywidualne)
- turniej walki o most (starcia trzyosobowych oddziałów na ograniczonej przestrzeni)
- turniej łuczniczy
- bitwa o Gród (fabularyzowane starcie dwóch armii wczesnośredniowiecznych, prezentacja walki w liniach i w szyku bojowym)
- a na koniec koncert Zespołu grającego muzykę tradycyjną i średniowieczną np. Zespół „DAJ OGNIA”.

Całość obsady powinna mieścić się w przedziale 30 - 50 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Edukacja dzieci, młodzieży i innych przez zabawę i bezpośredni kontakt  z prezentującymi życie wczesnośredniowiecznego. Obecnie w większości drążona jest głownie tematyka wieku XIII, a pomijane są aspekty życia wczesnośredniowiecznego X - XI w. Festiwal średniowieczny skierowany będzie do wszystkich od najmłodszych do najstarszych. Mieszkańcy poprzez udział w inscenizacjach będą mogli przybliżyć się do rysów historii która jest również częścią ich samych. Udział w inscenizacjach walk, przygotowywania posiłków i innych codziennych czynności pozwoli na niezapomniane przeżycie czasów wczesnośredniowiecznych i zapamiętanie tych doświadczeń prawdopodobnie do końca życia. Na koniec koncert Zespołu grającego muzykę tradycyjną i średniowieczną, która bezpośrednio jest związana z tematyką festiwalu.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opłata za organizację dwudniowego festiwalu wczesnośredniowiecznego przez 30 - 50 osób wraz z koncertem zespołu np. "Daj Ognia"15 000 zł