projekt nr 42

42. ABC Utwardzenie terenów zielonych na Osiedlu Przydworcowym


Lokalizacja

Teren w pobliżu zabudowań wielorodzinnych ul. Limanowskiego 3, Limanowskiego 11 i Daszyńskiego 1. Działka w obrębie 090 działka ewidencyjna nr 113/17.

Skrócony opis projektu

Utwardzenie terenów zielonych płytami betonowymi ażurowymi ze zbrojeniem. Na Osiedlu Przydworcowym w pobliżu zabudowań wielorodzinnych- Limanowskiego 3, Limanowskiego 11 i Daszyńskiego 1. Pozwoli to poprawę bezpieczeństwa i estetykę na osiedlu. W tej chwili nawierzchnia trawiasta jest zniszczona, a po dokonaniu inwestycji z w/w projektu uchroni ją przed degradacją.

Opis projektu

Utwardzenie terenów zielonych płytami ażurowymi betonowymi ze zbrojeniem w znaczącym stopniu wpłynie na estetykę na Osiedlu Przydworcowym. Jest to wskazywane przez mieszkańców jako jedna z największych bolączek osiedla. Pozwoli to na zaprzestanie degradacji powierzchni trawiastych, a zastosowanie technologi płyt ażurowych nie płynie na zmniejszenie powierzchni terenów zielonych, a także pozwoli na swobodne wsiąkanie wód opadowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zrealizowanie w/w projektu wpłynie na bezpieczeństwo i estetykę zniszczonych terenów zielonych w pobliżu zabudowań wielomieszkaniowych przy ulicy Limanowskiego 3, Limanowskiego 11 i Daszyńskiego 1. Uchroni to dalszą degradację terenów zielonych i zabezpieczy przed dalszym niszczeniem. Jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia mieszkańców. Beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Osiedla Przydworcowego. Ułatwi się dostęp do terenów zielonych osób niepełnosprawnych ruchowo i wózków dziecięcych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Profilowanie i zagęszczenie podłoża. 700 zł
2Podbudowa z kruszyw naturalnych warstwa dolna, po zagęszczeniu 10cm.3 700 zł
3Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna, po zagęszczeniu 5cm.3 000 zł
4Płyta ażurowa zbrojona 60x40x8. 28 989 zł
5Krawężniki wystające na obrzeżach.7 000 zł
6Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem projektu budowlanego wykonawczego.4 000 zł
Łącznie: 47 389 zł