projekt nr -

-. Otwarta Strefa Rekreacyjna.


Lokalizacja

Miejsce realizacji projektu ul. Chruślicka, działka nr 38 obręb 033, lub alternatywnie działka nr 248/6 obręb 121.

Skrócony opis projektu

Otwarta strefa rekreacyjna.

Opis projektu

Otwarta strefa rekreacyjna składająca się z: strefy zabawowej wyposażonej w 5 urządzeń zabawowych na placu zabaw w tym  co najmniej 3 sprawnościowych i dwóch logicznych, plac zabaw ogrodzony, strefa siłowo ruchowa: siłownia z urządzeniami ogólnorozwojowymi 4-5 sztuk, strefa dla osób starszych z przynajmniej dwoma stolikami  do gry w szachy, ławkami, stojakiem na rowery, kosze na śmieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Projekt realizowany w celu zapewnienia mieszkańcom miejsca do rekreacji, odpoczynku zabaw i rozwoju fizycznego. Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ na terenie naszego osiedla nie ma żadnego obiektu o charakterze rekreacyjno wypoczynkowym. Jako jedyne osiedle nie posiadamy takowego zaplecza. Z uwagi na zaproponowane strefy obiekt będzie skierowany do wszystkich grup wiekowych mieszkańców osiedla.  Realizacja tego projektu umożliwi zarówno młodszym jak i starszym mieszkańcom integrację, spotkania, rozwój sprawności fizycznej itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt realizacji projektu wraz z dokumentacją techniczną 25 000 złWskazana
przez wnioskodawce przy modyfikacji wniosku działka nie leży w obrębie osiedla Chruślice. Działka znajduje się na os. Kochanowskiego.