projekt nr 71

71. Doposażenie placu zabaw.


Zdjęcie do projektu Doposażenie placu zabaw.

Lokalizacja

Plac sportowo - rekreacyjny przy ul. Mała Poręba (dz. nr 188 obr. 115)

Skrócony opis projektu

Doposażenie placu zabaw znajdującego się na Placu Sportowo - Rekreacyjnym przy ul. Mała Poręba, o nowe elementy zabawowe dla dzieci.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup zestawu systemowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci w różnym wieku życia, składającego się z zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. (koncepcja przedstawiona w załącznikach). Plac zabaw wykonany z elementów plastikowych i metalowych posiadający certyfikat bezpieczeństwa. Będą mogły z niego korzystać dzieci przebywające na terenie osiedla Poręba Mała oraz dzieci mieszkańców osiedla. Dodatkowo zakup huśtawki wahadłowej dwustanowiskowej oraz huśtawki tzw. bocianiego gniazda. Teren placu jest terenem ogólnodostępnym, ogrodzonym i zamykanym. Przykład urządzeń został zaczerpnięty z katalogu produktów znajdujących się na stronie http://placezabaw-croquet.pl/

1. Zestaw systemowy - to duży, czterowieżowy, częściowo zadaszony zestaw, wyposażony w trzy różne zjeżdżalnie, pomosty i wejścia oraz elementy wspinaczkowe i edukacyjne. Montaż słupów betonowanych w gruncie. Możliwość zmian systemowych na życzenie klienta.
2. Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa.
3. Huśtawka wahadłowa Bocianie Gniazdo.
Montaż na istniejącym gruncie trawiastym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na terenie osiedla Poręba Mała istnieje tylko jeden słabo wyposażony plac zabaw, który nie jest wystarczający dla dzieci. Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Proponowany wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko mieszkańcom, ale również innym dzieciom odwiedzającym nasze osiedle. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić.
Dokładna lokalizacja urządzeń zostanie wskazana na etapie montażu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Bocianie gniazdo wraz z montażem9 862 zł
2Huśtawka dwustanowiskowa6 000 zł
3Zestaw systemowy55 000 zł
Łącznie: 70 862 zł

Załączniki