projekt nr -

-. ABC Utwardzenie placu Psie Pole Millenium


Lokalizacja

Projekt obejmuje plac przy zbiegu ulic Nawojowskiej i Królowej Jadwigi. Działka nr 14/31 obręb 72. W sąsiedztwie budynków wielorodzinnych Nawojowska 21 i Królowej Jadwigi 19.

Skrócony opis projektu

Utwardzenie placu Psie Pole przy zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Nawojowskiej na osiedlu Millenium.

Opis projektu

Utwardzenie placu Psie Pole przy zbiegu ulic Królowej Jadwigi i Nawojowskiej na osiedlu Millenium. Utwardzenie płytami ażurowymi zbrojonymi placu, przez co wody opadowe mogą swobodnie wsiąkać, nie jest zmniejszona ilość terenów zielonych, przez płyty ażurowe może swobodnie rosnąć trawa. Otworzy to kolejną przestrzeń do wykorzystania dla mieszkańców osiedla i ich gości. Ułatwi niepełnosprawnym ruchowo, oraz wózkom dziecięcym dostęp do terenów zielonych na osiedlu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja tego zadania pomoże wykorzystać kolejne tereny osiedla Millenium na rzecz mieszkańców. Utwardzenie terenów zielonych rozwiązuje problem dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo, czy wózków dziecięcych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne.1 300 zł
2Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.6 700 zł
3Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.8 300 zł
4Nawierzchnia z płyt ażurowych betonowych zbrojonych.25 000 zł
5Krawężniki betonowe wystające.8 300 zł
6Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z wykonaniem projektu budowlanego wykonawczego.5 725 zł
Łącznie: 55 325 zł

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę
przeznaczoną na osiedle. Brak możliwości realizacji.