projekt nr 43

43. ABC Romantyczna promenada do źródełka nad Żeglarką


Lokalizacja

Ścieżka wzdłuż potoku Żeglarka, między ogródkami działkowymi między ulicami Adama Mickiewicza i Jadwigi Wolskiej. Działka ewidencyjna 110/3, obręb 076.

Skrócony opis projektu

Utworzenie promenady na Żeglarką do źródełka siarczkowego na Wólkach z urokliwymi latarenkami i ławeczkami wzdłuż. Miejsce spacerowe dla zakochanych i nie tylko ;-).

Opis projektu

Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia i monitoringu wzdłuż potoku Żeglarka, wraz z małą architekturą przy źródełku wody siarczkowej. Montaż ławek wzdłuż traktu. Wyłożenie placu przy źródełku kostką, montaż ławek przy źródełku, rzeźba ogrodowa w stylu greckim, oświetlenie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy miasta Nowego Sącza. Poprawa bezpieczeństwa i utworzenie miejsca spacerowego wzdłuż ogródków działkowych do źródełka wody siarczkowej. Utworzenie pierwszego szlaku zakochanych w Nowym Sączu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rzeźba ogrodowa w stylu greckim 7 000 zł
2Wyłożenie placyku przy źródełku kostką dekoracyjną. 17 000 zł
3Projekt urządzenia źródełka6 000 zł
4Ławki parkowe.10 000 zł
5Oświetlenie dekoracyjne 8 000 zł
6Nasadzenia roślinności 6 597 zł
7Wykonanie pergoli30 000 zł
8Wykonanie urządzenia źródełka14 000 zł
Łącznie: 98 597 zł

Zmodyfikowano szacunkowe koszty i pozycje.