projekt nr -

-. ABC Mini Golf na Dąbrówce


Lokalizacja

Ulica Bohaterów Orła Białego, przy Miejskim Placu Zabaw Dąbrówka, obręb 109, działka nr 95/4.

Skrócony opis projektu

Utworzenie pola do mini golfa na osiedlu Dąbrówka.

Opis projektu

Utworzenie placu do gry w minigolfa na osiedlu Dąbrówka. Utworzenie nowej atrakcji na terenie miasta, bez barier wiekowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza od 5 roku życia w górę. Nowa atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Monitoring10 000 zł
2Ogrodzenie 20 000 zł
3Wykonanie alejek 30 000 zł
4Wykonanie torów do minigolfa34 210 zł
Łącznie: 94 210 zł

Teren objęty wnioskiem od pozostałej
infrastruktury zgodnie z zapisami mpz oddzielony jest planowaną drogą 3.KDD(17).
Obydwa wnioski nie uwzględniają budowy drogi dojazdowej bądź dojścia do
planowanej inwestycji. Projekt nr BO45/2020 i BO48/2020 nakładają się na siebie
pod względem lokalizacji i nie mogą być łącznie realizowane.