projekt nr 33

33. "Dobry parking na Barskim"


Lokalizacja

Parking u zbiegu ulic Barskiej i Broniewskiego (obręb 19).

Skrócony opis projektu

Budowa nowoczesnego parkingu dla wielu samochodów na Osiedlu Barskim.

Opis projektu

Remont istniejącego oraz rozbudowa (powiększenie) parkingu u zbiegu ulic Barskiej i Broniewskiego. W ramach projektu utwardzony zostanie ok. 312 m^2.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców. W ocenie mieszkańców na Osiedlu Barskim brakuje miejsc parkingowych. Jeśli istniejący parking zostanie powiększony, zmniejszą się problemy z tym związane. Rozbudowa miejsc parkingowych jest koniecznym warunkiem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont oraz rozbudowa parkingu77 890 zł