projekt nr 63

63. BEZPIECZNE OSIEDLE FALKOWA- czyli wzbogacenie infrastruktury parkingów na terenie osiedla Falkowa


Lokalizacja

Działka nr 1/10 w obrębie 46, przy kaplicy pw. Św. Antoniego.

Skrócony opis projektu

Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców osiedla Falkowa oraz wszystkich pozostałych mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego oraz sąsiadujących ogródków działkowych.  Parking znajdować się będzie przy kapliczce pw. Św. Antoniego.

Opis projektu

Zakres zadania obejmował będzie kompleksową budowę parkingu w sąsiedztwie Lasku Falkowskiego oraz kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego, ogródków działkowych, a także obelisków upamiętniających wydarzenia historyczne- m.in. Katyń, Smoleńsk. Umożliwi to zagospodarowanie terenu wpływając jednocześnie na bezpieczeństwo parkowania dla mieszkańców miasta odwiedzających tą cześć Nowego Sącza. Poza tym parking będzie wykorzystywany jako miejsce do organizowania uroczystości, festynów, pokazów, warsztatów i innych imprez integrujących mieszkańców całej dzielnicy i miasta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadania znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Falkowa biorących udział w uroczystościach i nabożeństwach oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego korzystających z rekreacji i wypoczynku m.in. w Lasku Falkowskim, czy w Miasteczku Galicyjskim, jednocześnie znacznie podnosząc estetykę tej części Miasta Nowego Sącza. Głównym celem zadania jest również zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Osiedla Falkowa. Realizacja zadania wpłynie na ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy organizacji wspólnych przedsięwzięć, a przede wszystkim na podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników tej infrastruktury.    

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt budowy parkingu10 000 zł
2Oświetlenie parkingu10 000 zł
3Operat wodno-prawny5 000 zł
4Budowa parkingu 180 m245 141 zł
5Budowa odwodnienia27 600 zł
Łącznie: 97 741 zł

Wnioskodawca zmodyfikował wniosek w zakresie szacunkowych kosztów zadania.