projekt nr -

-. Bezpiecznie do szkoły - budowa chodnika przy ul. Banacha


Lokalizacja

Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami przy ul. Banacha na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dmowskiego (o szerokości 2 m) na działce nr 540/1 obr. 118.

Skrócony opis projektu

Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami przy ul. Banacha na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dmowskiego (o szerokości 2 m) na działce nr 540/1 obr. 118.

Opis projektu

Wyznaczenie i budowa chodnika z obrzeżami przy ul. Banacha na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Dmowskiego (o szerokości 2 m) na działce nr 540/1 obr. 118. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców osiedla Helena, zwłaszcza dzieci uczęszczających do okolicznych szkół i przedszkoli, poprzez budowę chodnika przy ul. Banacha, będącego kontynuacją chodnika przy ulicy Krakowskiej i Dunikowskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji zadania jest powstanie i poprawa infrastruktury miejskiej, dzięki czemu nastąpi wzrost jakości życia mieszkańców oraz poprawa bezpieczeństwa. Projekt ten wpisuje się w oczekiwania mieszkańców os. Helena. Ponadto w/w działka znajduje się już w zasobach nieruchomości Miasta Nowego Sącza, więc brak dodatkowych kosztów na wykup ziemi.  
Projekt podniesienia bezpieczeństwa, adresowany jest w szczególności do mieszkańców osiedla Helena. Wychodzi on naprzeciw szczegółowym oczekiwaniom społecznym osób tu zamieszkujących. Obejmuje budowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych, które są kontynuacją już istniejących chodników przy ul. Krakowskiej i Dunikowskiego. Proponowany chodnik znajduje się na przecięciu kluczowych dróg mieszkańców Heleny- w tym dzieci uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej, Zespołu Szkół w Chełmcu i Niepublicznego Przedszkola "Tęczowy ogród" oraz wszystkich mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyznaczenie i budowa chodników z obrzeżami ok. 100 mb x 2m x 215 zł 43 000 zł

Realizacja zadania miałaby przebiegać po terenie
niebędącym własnością Miasta. Działka własności Gminy Chełmiec.