projekt nr 22

22. "Nowosądeckie centrum aktywnego wypoczynku"


Lokalizacja

działka 1/5, obr. 81

Skrócony opis projektu

Miejsce do rekreacji i wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki Euro Velo i zatoczki autobusowej zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej. W ramach tego zadania będą wykonane: siłownia zewnętrzna, zestaw do ćwiczeń workout, stoliki i ławki, utwardzenie oraz uporządkowanie terenu.

Opis projektu

Działka nr 1/5 w obrębie 81, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki rowerowej oraz pętli autobusowej, pozostaje w znacznym stopniu niezagospodarowana. Podjęcie działań zmierzających do nadania omawianemu terenowi nowych funkcji spowoduje, że obszar poddany interwencji zyska nowe oblicze, zarówno estetyczne jak i użytkowe. Realizacja przedsięwzięcia sprawi, że mieszkańcy osiedla Wólki zyskają atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku na łonie natury, a jego położenie w sąsiedztwie ścieżki rowerowej sprawia, że beneficjentami projektu mogą być również mieszkańcy innych dzielnic.
W związku z realizacją projektu planuje się przeprowadzić następujące działania:
1) Wykonanie dokumentacji;
2) Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;
3) Zestaw do ćwiczeń sprawnościowych- street workout;
4) Montaż stolików (2 szt.), ławek( 4 szt.), stojaków na rowery (2 szt.)
5) Utwardzenie terenu;
6) Uporządkowanie terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest częściowe zagospodarowanie działki nr 1/5 w obrębie 81, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo popularnej wśród mieszkańców ścieżki rowerowej Euro Velo. Przedmiotowy teren w znacznym stopniu wymaga uporządkowania, zarówno pod względem estetycznym jak i użytkowym. Dzięki realizacji przedsięwzięcia mieszkańcy osiedla Wólki zyskają ciekawe miejsce do aktywnego wypoczynku na łonie natury, a jego położenie w sąsiedztwie ścieżki rowerowej sprawia, że beneficjentami projektu mogą być również mieszkańcy innych dzielnic. Wykonanie zakładanych w projekcie prac doprowadzi do utworzenia atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji na trasie istniejącej ścieżki rowerowej.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa1 000 zł
2Siłownia zewnętrzna-urządzenia dla osób niepełnosprawnych 60 000 zł
3Zestaw street workout20 000 zł
4Utwardzenie10 597 zł
5monataż 2 stolików, 4 ławek, 2 koszy, 2 stojaków na rowery7 000 zł
Łącznie: 98 597 zł