projekt nr 36

36. "Bezpieczna droga do szkoły"


Lokalizacja

ul. Westerplatte, począwszy od ul. Sucharskiego w kierunku ul. Lwowskiej.

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ul. Westerplatte, począwszy od ul. Sucharskiego w kierunku ul. Lwowskiej.

Opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ul. Westerplatte, począwszy od ul. Sucharskiego w kierunku ul. Lwowskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców. Poprawa jakości nawierzchni ulicy jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców Nowego Sącza oraz turystów. Ulepszenie nawierzchni jest koniecznym warunkiem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace remontowe 44 443 zł

Wnioskodawca zmodyfikował wniosek.