projekt nr 25

25. Boisko do siatkówki o podłożu piaskowym z  elementami zabawowymi dla dzieci.


Lokalizacja

Działka nr 3/6 obr. 95

Skrócony opis projektu

Wykonanie boiska do siatkówki plażowej, dostawa i montaż 2 urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Nawojowska oraz uczniów pobliskiej szkoły podstawowej.

Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej oraz wyposażenie w zabawki zwinnościowe i sprawnościowe placu zabaw dla dzieci z terenu Osiedla Nawojowska.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności fizycznej mieszkańców oraz młodzieży z terenu Osiedla Nawojowska. Piłka siatkowa stanowi znakomity przykład aktywności fizycznej, która sprzyja tworzeniu odpowiednich postaw dbałości o zdrowie, a także uczy młodzież współdziałania oraz dyscypliny. Natomiast zestaw zabawek sprawnościowych i zwinnościowych zachęca do przebywania dzieci na świeżym powietrzu ich aktywności, która sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi, a także wspomaga rodziców w prawidłowym spędzaniu czasu wolnego na zabawie z dziećmi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa 2 500 zł
2Boisko plażowa piłka siatkowa z wyposażeniem (fundament, tuleje, słupki, osłony na słupki, siatka)60 000 zł
3Zestaw elementów zabawowych plac zabaw z podłożem- w tym elementy zręcznościowy- sprawnościowe dla dzieci.37 300 zł
Łącznie: 99 800 zł

Wnioskodawca zmodyfikował projekt( zmieniono tytuł zadania i lokalizacji)