projekt nr 62

62. "Budżet Obywatelski dla spragnionych"


Lokalizacja

ul. Tarnowska (działka nr 57, obr. 120)

Skrócony opis projektu

Budowa wielofunkcyjnej strefy wypoczynku i aktywizowanie mieszkańców.

Opis projektu

W strefie wypoczynku: utwardzenie podłoża pod planowaną wiatą biesiadną o wymiarach 5 x8, stół, ławki, kosz na śmieci. Aktywizacja mieszkańców: zimowa i letnia impreza integracyjna, spotkanie dla seniorów, "wyjazd po dawkę kultury".

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Zagospodarowanie działki przed budynkiem szkoły zmieni estetykę tego miejsca, umożliwi dzieciom i nauczycielom organizacje lekcji i warsztatów pod chmurkom. Miejsce to zachęci również mieszkańców dzielnicy do aktywnego, rodzinnego spędzania czasu. Wokół szkoły znajdują się zbudowane już z budżetu obywatelskiego: plac zabaw, siłownia pod chmurką, boisko do piłki nożnej oraz atrakcyjny teren zielony. Teren jest obecnie odgrodzony nowym płotem - również z budżetu obywatelskiego. Atrakcyjna wiata wypoczynkowa może być również po godzinach pracy szkoły wykorzystywana do celów biesiadnych zarówno dla dorosłych, jak i młodzieży. Imprezy integracyjne są znakomitą formą kontaktów między ludzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Odświeżenie ogrodu przed szkołą, wymiana nasadzeń, ciągów pieszych18 000 zł
2Wiata z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu39 850 zł
3Zimowa impreza integracyjna - kulig dla grupy 50 osobowej.4 500 zł
4Letnia impreza integracyjna - piknik rodzinny dla grupy 50 osobowej.4 500 zł
5Spotkanie dla seniorów około 120 osób, koszt na jednego uczestnika około 41 zł.5 000 zł
6"Wyjazd po dawkę kultury"4 600 zł
Łącznie: 76 450 zł

Wnioskodawca zmodyfikowała projekt.