projekt nr -

-. Modernizacja i rozbudowa terenu rekeracyjno-sportowego nad potokiem Łubinka przy ul. Batalionów Chłopskich.


Lokalizacja

przy ul. Batalionów Chłopskich nad potokiem Łubinka obok garaży (działka 253/3 obręb 121).

Skrócony opis projektu

Modernizacja (istniejących boisk) do piłki nożnej oraz piłki siatkowej, zamontowanie urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla dorosłych, stołów betonowych do gry w szachy i tenisa stołowego, urządzeń do zabaw dla dzieci.

Opis projektu

Omawiany projekt do budżetu obywatelskiego umożliwi dzieciom, młodzieży i dorosłym (mieszkańcom osiedla Westerplatte- Gołąbkowice -Barskie) rozwój fizyczny oraz wykorzystanie czasu wolnego, sposób aktywny na wolnym powietrzu. Zadaniem projektu jest wykonanie m.in. następujących prac:
-modernizacja boiska do piłki nożnej (trawiastego) terenu i boiska piłki siatkowej (ziemnego):zamontowanie i osadzenie nowych bramek oraz słupków do siatkówki
-profilowanie terenu i zagęszczenie gruntu;
-zamontowanie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych, stołów betonowych do gry w szachy i tenisa stołowego, urządzeń do zabaw dla dzieci
-wykonanie częściowego doświetlenia terenu;
-zamontowanie ławek i koszy na śmieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Modernizacja boisk do siatkówki i piłki nożnej oraz montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych wzbogaci infrastrukturę rekreacyjno- sportową dla mieszkańców osiedli  Westerplatte, Gołąbkowice i Barskie (obok terenu istnieją 2 boiska do siatkówki plażowej).Trzeba podkreślić, ze teren ten stanowi doskonałą bazę sportowo rekreacyjną otwartą dla mieszkańców wymienionych osiedli, którzy bardzo licznie z niej korzystają. Modernizacja boisk oraz zainstalowanie profesjonalnych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych przyczyni się do integracji społeczności lokalnej, zmniejszy negatywne zachowania i akty wandalizmu na osiedlach, podniesie sprawność fizyczną mieszkańców co jest dodatkowym plusem niniejszej propozycji. Należy również zaznaczyć, że integracja społeczna poprzez sport i rekreacje kształtuje pozytywne postawy społeczne. Realizacja tego projektu z całą pewnością wpłynie na zwiększenie świadomości społecznej mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1modernizacja boiska do piłki nożnej (trawiastego) terenu i boiska piłki siatkowej (ziemnego):zamontowanie i osadzenie nowych bramek oraz słupków do siatkówki profilowanie terenu i zagęszczenie gruntu15 000 zł
2zamontowanie urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych, stołów betonowych do gry w szachy i tenisa stołowego, urządzeń do zabaw dla dzieci 15 000 zł
3wykonanie częściowego doświetlenia terenu9 000 zł
4zamontowanie ławek i koszy na śmieci5 443 zł
Łącznie: 44 443 zł

Działka Skarbu Państwa. Miasto nie ma żadnego tytułu prawnego do niniejszego gruntu. Brak możliwości realizacji.