projekt nr -

-. "W zdrowym ciele - zdrowy duch. Aktywnie na Falkowej".


Lokalizacja

Ul. Botaniczna 15 (działka nr 7, obr. 47)

Skrócony opis projektu

Remont części budynku przy ul. Botanicznej 15 przekazanego w użytkowanie mieszkańcom- aby spełniał funkcję osiedlowego klubu fitness, miejsca zajęć integracyjno- ruchowych, świetlicy dla najmłodszych oraz siedzibę dla klubu seniora. Jednocześnie wskazane w opisie projektu prace mają na celu zabezpieczenie budynku przed postępującym procesem niszczenia i popadania w ruinę.

Opis projektu

Zakres zadania "W zdrowym ciele - zdrowy duch. Aktywnie na Falkowej" obejmował będzie wykonanie "kapitalnego" remontu części wnętrz budynku:
a) remont dużej sali docelowo przeznaczonej na salę fitness, salę spotkań integracyjnych obejmujących kompleksowy remont/ wymianę podłóg, wyburzenie części ścian, osuszenie, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie oświetlenia wewnętrznego, montaż grzejników do c.o., zakup i montaż pieca wielofunkcyjnego do c.o., wymiana kontaktów itp.
b) remont korytarza wejściowego- wymiana podłogi, osuszenie, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie nowego oświetlenia,
c) wymiana stolarki drzwiowej- drzwi zewnętrzne, drzwi do dużej sali,
d) dostosowanie istniejącego zaplecza kuchennego do wymogów sanitarno- higienicznych- wyrównanie, szpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Obecnie stan techniczny budynku zlokalizowanego przy ul. Botanicznej 15 wymaga szybkiego działania- poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania budynku przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Falkowej. Realizacja zadania wpłynie na ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy organizacji wspólnych przedsięwzięcie takich jak: organizacja spotkań, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka itp. Remont budynku przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania całego Miasta Nowego Sącza przez pryzmat dzielnicy Falkowa. Obecny stan budynku przy braku jakichkolwiek działań remontowych w przyszłości może stanowić zagrożenie dla użytkowników budynku. Zakładane w projekcie prace mają na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace budowlane- materiały budowlane, wylewka betonowa, prace rozbiórkowe, osuszanie, inne niezbędne prace59 000 zł
2Farby, tynki, gipsy, gładzie, inne materiały- w tym materaiły malarskie, elektryczne, instalacyjne20 000 zł
3Piec wielofunkcyjny do c.o.10 000 zł
4Grzejniki do centralnego ogrzewania - komplet4 000 zł
5Elementy stolarki drzwiowej4 741 zł
Łącznie: 97 741 zł

Realizacja zadania
miałaby przebiegać po
terenie niebędącym
własnością Miasta.