projekt nr -

-. Wyrównywanie szans między Osiedlami Miasta Nowego Sącza


Lokalizacja

Wnioskodawca wskazuje propozycje lokali: przy ul. Tarnowskiej 28 lub przy ul. Powstańców Śląskich 8 lub ul. Zdrojowa 71.

Skrócony opis projektu

Przystosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę zarządu Osiedla Przetakówka oraz Klubu Sportowego Przetakówka. Wnioskodawca wskazuje propozycje lokali: przy ul. Tarnowskiej 28 lub przy ul. Powstańców Śląskich 8 lub ul. Zdrojowa 71.

Opis projektu

Adaptacja istniejących pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów osiedla Przetakówka oraz na siedzibę Zarządu Osiedla Przetakówka  i siedzibę KS Przetakówka. Podczas realizacji projektu należy uwzględnić jedno większe pomieszczenie z przeznaczeniem na zebrania mieszkańców osiedla, spotkania seniorów czy dzieci i młodzieży Osiedla. Należy uwzględnić również kącik kuchenny i sanitariat.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Osiedle Przetakówka, mimo, że jest jednym z większych Osiedli w Nowym Sączu pod względem obszarowym i ilości mieszkańców Osiedla to jednak nie posiada świetlicy dla dzieci i młodzieży, oraz miejsca spotkań dla mieszkańców i seniorów osiedla. Zarząd Osiedla Przetakówka od wielu lat wynajmuje małe pomieszczenie na swoją siedzibę od Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu. Zarząd Osiedla nie ma żadnej możliwości zorganizowania jakiegokolwiek spotkania czy zebrania mieszkańców osiedla gdyż wynajmowane pomieszczenie na siedzibę Zarządu Osiedla jest o powierzchni 10 m2. Od 10 lat, kiedy powstał osiedlowy Klub Sportowy Przetakówksa, który do chwili obecnej siedzibę swoją posiada w prywatnym domu jednorodzinnym. Z 25 Osiedli Miasta Nowego Sącza 80% Osiedli posiada swoje świetlice osiedlowe, mając możliwość spotkań dzieci i młodzieży oraz seniorów jak również posiadają należyte siedziby Osiedla z możliwością zorganizowania spotkań czy zebrań mieszkańców Osiedla, czego Os.Przetaków nie posiada.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja i projekt adaptacji pomieszczeń 10 000 zł
2Przystosowanie istniejących pomieszczeń pod świetlicę- drobne prace budowlane30 000 zł
3Wykonanie oddzielonej instalacji elektrycznej, wodnej i C.O oraz malowanie wyremontowanych pomieszczeń40 000 zł
4Wyposażenie w podstawowe umeblowanie i urządzenia13 000 zł
Łącznie: 93 000 zł

Realizacja zadania miałaby przebiegać po terenie niebędącym własnością Miasta. Teren w użytkowaniu wieczystym  nie posiada zgody na ten zakres. Miasto nie ma zgody na umowie od wojewody na inna działalność niż SOIK.