projekt nr 1

1. Sportowa jedność


Lokalizacja

Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych, ul. Magazynowa 6 (działka nr 215 i 216)

Skrócony opis projektu

Wykonanie ogólnodostępnej siłowni na świeżym powietrzu przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ruchowo przy Zespole Szkół nr 5- Specjalnych, ul. Magazynowa 6. Głównym celem powstania inwestycji będą działania zmierzające do rehabilitacji ruchowej oraz integracyjnej młodzieży, osób dorosłych na świeżym powietrzu.

Opis projektu

Wzbogacenie infrastruktury miejskiej na terenie osiedla Gorzków o siłownie ogólnodostępną dostosowaną do osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Inwestycja zakłada wykonanie bezpiecznej strefy 60m2 kostki 5cm dla specjalistycznych trzech urządzeń przeznaczonych do rehabilitacji osób poruszających się na wózku. Ogrodzenie terenu 60m2, zamontowanie dwóch furtek: jednej od strony ul. Magazynowej, drugiej od ZS nr 5 Specjalnych oraz zakup 4 urządzeń podwójnych na pylonie i jednego wielofunkcyjnego, umiejscowionych na utwardzonej powierzchni ziemi. Planowane jest także obsadzenie pasa zieleni wokół ogrodzenia w formie 40 szt. tuja Smaragd.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Na terenie miasta nie ma siłowni, która przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( poruszających się na wózkach). Oprócz tego projekt skierowany jest także do młodzieży, osób dorosłych z lekkim, umiarowym, znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej poruszających się samodzielnie. Dzięki sprzętowi beneficencji razem z rodzicami, opiekunami prawnymi będą mieli możliwość wspólnej terapii, rehabilitacji na świeżym powietrzu oraz integracji społecznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Stanowisko nr 1- Wyciąg górny i wyciskanie dla niepełnosprawnych (z montażem)4 500 zł
2Stanowisko nr 2- Koło tai-chi duże i koło tai-chi małe dla niepełnosprawnych (z montażem)4 000 zł
3Stanowisko nr 3- Rower i stepper dla niepełnosprawnych (z montażem)4 500 zł
4Stanowisko nr 4 - Urządzenie wielofunkcyjne ( z montażem)7 000 zł
5Stanowisko nr 5- Orbitrek podwójny na pylonie (z montażem)5 800 zł
6Stanowisko nr 6- Twister podwójny na pylonie (z montażem)4 500 zł
7Stanowisko nr 7- Surfer podwójny na pylonie (z montażem)4 800 zł
8Stanowisko nr 8- Krzesło do wyciskania podwójne na pylonie (z montażem)5 800 zł
9Koszt dostawy 2 000 zł
10Wykonanie 60 m ogrodzenia siatkowego- wys. 1,5 metra, barwa ocynk lub powłoka pcv( kolor zielony)8 000 zł
11Wykonanie dwóch furtek pod ogrodzenie siatkowe - jedna od strony ul. Magazynowej, druga od ZS nr 5 Specjalnych2 000 zł
12Tablica informacyjna z Regulaminem 1 000 zł
13Zakup 40 sztuk tuja Smaragd o wysokości 80-90 cm (prace związane z posadzeniem, wykonają uczniowie Zespołu Szkół nr 5- Specjalnych w ramach praktyk zawodowych)400 zł
14Wykonanie podłoża z kostki szarej o gr. 5 cm dla osób poruszających się na wózku 60 m2 (5m szerokości, długość 12 m)17 579 zł
Łącznie: 71 879 zł