projekt nr -

-. Utwardzenie placu przy budynkach 50, 48, 46 ul. Browarna w Nowym Sączu


Lokalizacja

dz. nr 21/42 w obr. 67

Skrócony opis projektu

Wykonanie utwardzenia części dz. nr 21/42 w obr. 67, poprzez wykonanie korytowania, podbudów oraz nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz przyłączenie z istniejącą ul. Browarną.

Opis projektu

Wykonanie utwardzenia części dz. nr 21/42 w obr. 67, poprzez wykonanie korytowania, podbudów oraz nawierzchni z kostki betonowej brukowej oraz przyłączenie z istniejącą ul. Browarną.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Chroniczny brak miejsc postojowych w rejonie osiedla Wojska Polskiego urządzonych i bezpiecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne- korytowanie 18 000 zł
2Krawężnik najazdowy z obrzeżami8 800 zł
3Podbudowa z kruszywa kamiennego12 000 zł
4Nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm24 990 zł
Łącznie: 63 790 zł

Teren w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowej „BESKID". Miasto nie ma tytułu do gruntu.