projekt nr 57

57. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez doświetlenie istniejących przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Freislera i Traugutta zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi przejść dla pieszych


Lokalizacja

w ciągu ul. Traugutta oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Freislera od strony przystanku autobusowego.

Skrócony opis projektu

Realizacja projektu polega na zamontowaniu specjalnych dedykowanych latarni doświetlających przejście dla pieszych. Wykonanie  doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Freislera od strony przystanku autobusowego.

Opis projektu

Realizacja projektu polega na zamontowaniu specjalnych dedykowanych latarni doświetlających przejście dla pieszych. Wykonanie  doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. Traugutta oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Freislera od strony przystanku autobusowego. Na każdym przejściu będą montowane po dwie lampy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Duże natężenie ruchu po zmierzchu ze względu na lokalizację przejść dla pieszych w centrum osiedla, wymiana oznakowania pionowego przejścia dla pieszych (znaki D6 na jaskrawym tle). Zwiększy bezpieczeństwo pieszych: dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Montaż i wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych -skrzyżowanie ul. Traugutta -Fleislera71 879 zł

Wnioskodawca zmodyfikował projekt.