projekt nr 3

3. Integrujmy i bawmy się razem- organizacja imprez i doposażenie placu zabaw na os. Stare Miasto.


Lokalizacja

Park im. Ireny Styczyńskiej (obok zamku) -działka 53 obr. 27
Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców: spotkania noworocznego oraz pikniku rodzinnego oraz doposażenie placu zabaw przy Zamku w huśtawkę metalową, zestaw zabawowy LULU, tablicę informacyjną. Podczas pikniku rodzinnego dla mieszkańców przygotowane zostaną atrakcje: gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia czy też stoisko z watą cukrową.

Opis projektu

Celem projektu jest organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców. W ramach zadania zaplanowano organizację:
-spotkania noworocznego;
-pikniku rodzinnego.
Organizacja spotkania noworocznego w styczniu dla mieszkańców os. Stare Miasto (ok. 100 osób). Spotkanie będzie okazją do spędzenia wspólnie czasu, podczas które mieszkańcy wspólnie połamią się opłatkiem, pośpiewają kolędy. Głównym celem spotkania jest stwarzanie radosnej atmosfery przybliżającej zaproszonym gościom klimat Świąt Bożego Narodzenia, przybliżenie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia.
Kolejną planowaną imprezą integracyjną jest piknik rodzinny, to wydarzenie, dzięki, któremu mogą bawić się zarówno dzieci jak i dorośli. Piknik zorganizowany będzie na przełomie sierpnia- września. Podczas pikniku organizowane zostaną konkursy z nagrodami dla wszystkich chętnych. Dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną takie atrakcje jak gry, zabawy, animacje, dmuchana zjeżdżalnia czy też stoisko z watą cukrową. Wspólna zabawa zintegruje mieszkańców os. Stare Miasto i sprawi, że aktywnie spędzą czas na świeżym powietrzu.
Integralną częścią organizacji imprez na świeżym powietrzu jest posiadanie miejsca gdzie mieszkańcy z dziećmi będą mogli się spotkać czy też integrować. Wnioskodawca planuje realizację zadania polegającą na doposażeniu placu zabaw dla dzieci, zlokalizowanego przy sądeckim Zamku w parku im. Ireny Styczyńskiej.
W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania:
1) dostawę i montaż następujących urządzeń: huśtawki metalowej potrójnej, zestawu zabawowego LULU,  celem uzupełnienia już istniejących urządzeń zlokalizowanych na przedmiotowym terenie. Dodatkowo zamontowana będzie tablica informacyjna, zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw oraz wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku.
Doposażenie placu zabaw będzie bezpieczne, atrakcyjne, wszechstronnie rozwijające dzieci oraz ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców osiedla Stare Miasto. Doposażenie placu zabaw przyczyni się również do większej integracji środowiska osiedlowego oraz do lepszego rozwoju infrastruktury publicznej. Dobrze doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców os. Stare Miasto, wpłynie na rozwój osiedla pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem organizacji w/w wydarzeń jest zarówno integracja mieszkańców jak i wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. Dzieci nawiązują nowe przyjaźnie a dorośli angażują się w życie osiedla. Pozwoli to na kształtowanie umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, życzliwości. By mieszkańcy mogli się spotykać, spędzać wspólnie czas czy też nawiązywać nowe przyjaźnie od najmłodszych lat, konieczne jest by na swoim osiedlu mieli miejsce gdzie mogą odpocząć czy też pobawić się na świeżym powietrzu. Najlepszym takim miejscem jest plac zabaw. Potrzeba realizacji zadania wynika z faktu, iż obecnie plac zabaw posiada zbyt małą ilość urządzeń, dlatego nie jest w stanie w pełni sprostować oczekiwaniom dzieci. Inne place zabaw są wyposażone w dużo większe ilości urządzeń, stąd też inwestycja w tego rodzaju zadanie pozwoli zniwelować te różnice. Nowe urządzenia zachęcą dzieci do dodatkowe aktywności fizycznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja spotkania opłatkowego: wynajęcia lokalu i catering ok. 150 osób.6 000 zł
2Organizacja pikniku rodzinnego: zakup produktów na grilla2 342 zł
3Organizacja pikniku rodzinnego: wynajęcia dmuchanej zjeżdzalni1 000 zł
4Organizacja pikniku rodzinnego: wynajęcie waty cukrowej500 zł
5Organizacja pikniku rodzinnego: nagrody dla dzieci1 000 zł
6Doposażenie palcu zabaw : huśtawka metalowa potrójna 7 500 zł
7Doposażenie palcu zabaw : zestaw zabawowy LULU18 900 zł
8Doposażenie palcu zabaw : wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku3 700 zł
9Doposażenie palcu zabaw : tablica informacyjna/regulamin430 zł
Łącznie: 41 372 zł

Zmodyfikowano wniosek