projekt nr 21

21. Bezpieczne przejście dla pieszych - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych.


Lokalizacja

Przejście dla pieszych: ul. Lwowska -Miasteczko Galicyjskie(w okolicy budynku nr 225)- działka nr 197 w obrębie 123.
Przejście dla pieszych: ul. Lwowska (w okolicy budynku nr 174- działka nr 197 w obrębie 123.
Przejście dla pieszych:  ul. Piątkowa (przy skrzyżowaniu z ul. Lwowską )- działka nr 352/1 w obrębie 123.

Skrócony opis projektu

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych składającego się z nawierzchni antypoślizgowej, lamp LED oświetlających "zebrę", znaków D-6 i lamp ostrzegawczych przy ul. Lwowskiej (wjazd do Miasteczka Galicyjskiego). Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej na przejściach dla pieszych przy ul. Lwowskiej (w okolicy budynku 174) oraz przy ul. Piątkowskiej (skrzyżowanie z ul. Lwowską).

Opis projektu

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Lwowskiej przy wjeździe do Miasteczka Galicyjskiego. W ramach projektu usytuowane zostaną dwa słupy na których zostaną umieszczone lampy LED oświetlające „zebrę”, znaki D-6, a także lampy ostrzegawcze. W ramach prac zostaną wykonane fundamenty pod słupy, kanalizacja kablowa pod jezdnią, przyłącz do istniejącej sieci energetycznej, uziemienie, podłączenie sterownika, wykonanie studzienek oraz przeprowadzenie pomiarów elektrycznych mających na celu dostosowanie konstrukcji do obowiązujących norm oraz wykonanie nawierzchni antypoślizgowej (czerwono-biała). System będzie zintegrowany z miejskim oświetleniem ulicznym.
Oprócz tego przy ul. Lwowskiej (w okolicy budynku nr 174) oraz przy ul. Piątkowskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Lwowską) zostanie wykonana nawierzchnia antypoślizgowa na istniejących przejściach dla pieszych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Realizacja zadań będzie miała znaczący wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Z przejścia dla pieszych w okolicy ul. Lwowskiej 225 korzystają dzieci udające się do świetlicy środowiskowej. W pobliżu znajduje się przystanek autobusowy, przejście dla pieszych na drodze krajowej 28 łączy dwie części osiedla. Z przejścia korzystają także osoby udające się do Miasteczka Galicyjskiego, na plac zabaw dla dzieci, do przedszkola, Lasu Falkowskiego oraz na pobliski stadion i siłownię „pod chmurką”. Ponadto wykonanie nawierzchni antypoślizgowej jest rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu3 000 zł
2Dwa słupy wraz z montażem6 000 zł
3Dwie lampy LED wraz z montażem10 000 zł
4Dwa fundamenty600 zł
5Sterownik1 000 zł
6Dwa znaki D-6 wraz z montażem1 000 zł
7Cztery lampy ostrzegawcze wraz z montażem6 000 zł
8Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej3 000 zł
9Wykonanie kanalizacji kablowej6 000 zł
10Uziemienie i wykonanie pomiarów1 500 zł
11Wykonanie dwóch studzienek3 000 zł
12Wykonanie powierzchni antypoślizgowej (dla trzech przejść)15 000 zł
13Odbudowa chodnika1 000 zł
Łącznie: 57 100 zł