projekt nr -

-. "Dąbrówka Przyśpiesza -Budowa Sceny Widowiskowej przy Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza"


Lokalizacja

przy Placu Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu (działka  95/4 obręb 109)- Osiedle Dąbrówka

Skrócony opis projektu

Budowa sceny widowiskowej zadaszonej przy placu rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę sceny widowiskowej zadaszonej przy Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu. Scena widowiskowa zdecydowanie zwiększy atrakcyjność tego miejsca i możliwość organizacji inicjatyw osiedlowych. Cieszący się ogromną popularnością Charytatywny Festyn św. Rocha oraz wiele innych imprez osiedlowych będzie mogło odbywać się bez względu na warunki pogodowe co znacznie zwiększy komfort wszystkich uczestników. Z pewnością budowa wspomnianej sceny przyczyni się do organizacji kolejnych, nowych inicjatyw służących mieszkańcom osiedla Dąbrówka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Os Dąbrówka powstawał od kilku lat. W pierwszej kolejności wykonano ulicę asfaltową i Siłownię pod Chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem. Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z mieszkańcami i Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika byłego Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka. Budowa w tym miejscu Sceny Widowiskowej zwiększy atrakcyjność tego miejsca, usprawni organizację cyklicznych osiedlowych imprez jak również przyczyni się z pewnością do organizacji kolejnych nowych inicjatyw. Propozycja budowy sceny widowiskowej w ramach budżetu obywatelskiego została wypracowana jak zawsze we współpracy z mieszkańcami podczas zebrania osiedlowego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym37,24 zł
2Roboty ziemne wyk. koparkami627,20 zł
3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetonowe, szerokości do 0,6 m z zastosowaniem pompy do betonu2 662,86 zł
4Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m z zastosowaniem pompy do betonu7 817,76 zł
5Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli – pręty gładkie593,84 zł
6Zasypywanie wykopów ziemią i ukopów z p5rzerzute, ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV454,85 zł
7(z. V) Izolacje przeciwwilgosciowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej170,47 zł
8Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym3 223,10 zł
9Podkłady betonowe na podłożu gruntowym3 339,08 zł
10(z V.) izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej1 805,03 zł
11Wykonanie podkładu z płyt OSB gr 15 mm układanych krzyżowo w dwóch warstwach krotność = 26 375,82 zł
12Montaż białych podłóż z desek podłogowych o grubości 25 mm6 143,85 zł
13Balustrada drewniana z elementów drewnianych1 867,03 zł
14Wykonanie ścian budynku zabyt. O. konstr. Wieńcowej lub wypełn. Konstr. Ryglowej. Deski profilowane grub. 19. Mm9 058,83 zł
15Wykonanie konstrukcji stalowej – kotew dla mocowania słupów drewnianych1 743,78 zł
16Słupy o długości ponad 2 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej6 969 zł
17Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej9 426,18 zł
18Krokwie zwykłe o długości ponad 4,5 – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej3 459,55 zł
19Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej2 212,07 zł
20Olacenie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozst. Ponad 24 cm z tarcicy nasyc3 679,84 zł
21Folia – jedna warstwa675,80 zł
22(z. IV) pokrycie dachów o pow. Do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową w łatach8 316,30 zł
23Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 20.0862,24 zł
24Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm – montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku1 838,54 zł
25Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej344,29 zł
26(Z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami „Ceresit ct 17” i „atlas uni grunt” powierzchnie pionowe80,81 zł
27(z. IV) licowanie ścian okładziną kamienną2 019,11 zł
28Konstrukcja stalowa schodów1 979,02 zł
29Montaż elementów schodów drewnianych – stopnice510,60 zł
30Montaż elementów schodów drewnianych – podstopnice205,66 zł
31Plantowanie (Niwelowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. IV)580,60 zł
32Opracowanie projektu wykonawczego sceny widowiskowej zadaszonej drewnianej4 920 zł
Łącznie: 94 000,35 zł

Teren objęty wnioskiem od po pozostałej
infrastruktury zgodnie z zapisami mpzp oddzielony jest planowaną drogą 3.KDD(17).
Obydwa wnioski nie uwzględniają budowy drogi dojazdowej bądź dojścia do
planowanej inwestycji. Projekt nr BO45/2020 i BO48/2020 nakładają się na siebie
pod względem lokalizacji i nie mogą być łącznie realizowane.

Załączniki