projekt nr -

-. Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w duchu Pozytywnej Dyscypliny


Lokalizacja

świetlica środowiskowa "Przy ul. Freislera 1 a" wchodząca w skład Zespołu Świetlic Środowiskowych (po godzinach pracy świetlicy).

Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla 24 grup liczących od 10-16 osób rodziców, wychowańców, opiekunów. Warsztaty prowadzone będą przez osoby uprawnione zajęć metodą Pozytywnej Dyscypliny. Celem projektu jest rozwijanie swoich umiejętności rodzicielskich i wychowawczych.

Opis projektu

Doskonalenie umiejętności rodzicielskich w duchu Pozytywnej Dyscypliny (PD) to projekt przeznaczony dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności rodzicielskie i wychowawcze. PD to znana w wielu krajach skuteczna metoda wychowania oparta na szacunku, miłości, bliskości, pozwalająca na wychowanie młodych ludzi do bycia odpowiedzialnymi, pełnymi szacunku  i zaradności członkami społeczeństwa.
Projekt przewiduje przeprowadzenie warsztatów dla 24 grup liczących każda od 10-16 osób czyli w sumie 240-384 rodziców, wychowawców, opiekunów. Warsztaty prowadzone będą przez osoby uprawnione do prowadzenia zajęć metoda Pozytywnej Dyscypliny. Przewiduje się, że 1 cykl warsztatów będzie 16 h zegarowych i obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia (dobór zagadnień będzie wynikał z charakteru grupy i zgłaszanych przez nią potrzeb):
1. Dlaczego Pozytywna Dyscyplina?
2. Etapy rozwojowe, czyli czego możesz się spodziewać w jakim wieku.
3. Pełne ciekawości pytania: Wspieranie kompetentnych, młodych ludzi, Temperament.
4. Komunikacja, zachęcanie.
5. Błędne cele.
6. Spotkanie rodzinne; Wzmacnianie; Kompetencje/umiejętności.
7. Inne strategie Pozytywnej Dyscypliny.
8. Twój styl rodzicielstwa - jak twoja osobowość wpływa na twoje dzieci.
9. Kary i nagrody.
10. Znaczenie kolejności urodzenia.
11. Konsekwencje a skupienie na rozwiązaniach.
Warsztaty w zależności od zgłaszanych potrzeb będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach preferowanych przez uczestników. Jeden cykl warsztatów czyli 16 h zostanie podzielony na 5 spotkań każde po ok. 3 h, jeden raz w tygodniu. Jest to optymalne rozwiązanie, gdyż od spotkania do spotkania uczestnicy warsztatów mają możliwość wypróbowania w domu poznanych technik i koncepcji Pozytywnej Dyscypliny. Będzie możliwość uzyskania certyfikatu po zakończeniu zajęć.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Cel projektu: poprawa relacji rodzinnych- ograniczenie ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży (D i M)
Problem: niewystarczające lub nieodpowiednie umiejętności wychowawcze osłabiające relacje rodzinne powodujące narastanie ryzyka zachowań wśród D i M.
Proponowane rozwiązania: warsztaty rozwijające umiejętności rodzicielskie w duchu Pozytywnej Dyscypliny.
Uzasadnienie realizacji: to inwestycja w umacnianie więzi rodzinnych, które jak wynika z badań (" Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży - red. Szymon Grzelak) sa jjednym z głównych czynników chroniących dzieci i młodzież przed różnymi zachowaniami.
Wpływ realizacji projektu na życie mieszkańców:
-rozwój umiejętności wychowawczych;
-polepszenie relacji rodzinnych;
-ograniczenie nieżądanych społecznie zachowań;
- integracja mieszkańców w ramach grupy.

Grupy, które skorzystają na realizacji projektu:
-rodzice, wychowawcy, opiekunowie
-dzieci i młodzież, które doświadczą nowego podejścia w wychowaniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynajęcie sali szkoleniowej23 616 zł
2Wynagrodzenie dla Edukatorów Pozytywnej Dyscypliny38 400 zł
3Przekąski/ kawa/ herbata/woda7 680 zł
Łącznie: 69 696 zł

Zadania o podobnej charakterze i tematyce zostały
ujęte w budżecie miasta. Zadania tego rodzaju organizowane są przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną
w Nowym Sączu oraz w Sądeckim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.