projekt nr -

-. Plac zabaw i rekreacji przy ul. Dunajcowej (po wcześniejszym wykupieniu terenu przez UM Nowy Sącz)


Lokalizacja

ul. Widok i Dunajcowa ( działka nr 144/2, 143)

Skrócony opis projektu

Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci

Opis projektu

1. Zakupienie sprzętu sportowo- rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży- mieszkańców osiedla Helena i Nowego Sącza.
2. Zainstalowanie zakupionego sprzętu, przekazanie do użytkowania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Brak jakichkolwiek urządzeń, placu i miejsc do wypoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży - po prawej stronie osiedla, od ul. Krakowskiej.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 131 927 zł

Projekt nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca nie wskazał części
składowych w kalkulacji kosztów, wskazał jedynie ogólną kwotę jaką przewiduje na realizację całego zadania.