projekt nr -

-. "Siłowania pod chmurką" przy ul. Starowiejskiej


Lokalizacja

ul. Starowiejskiej - działka nr 34/8

Skrócony opis projektu

Zainstalowanie sprzętu sportowego i urządzeń do ćwiczeń rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych na wyznaczanej działce

Opis projektu

1. Zakupienie sprzętu sportowo- rekreacyjnego do poprawy zdrowia i tężyny fizycznej dla mieszkańców osiedla Helena i Nowego Sącza
2. Zainstalowanie zakupionego sprzętu oraz zabezpieczenie właściwego i bezpiecznego korzystania  z urządzeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Brak jakichkolwiek urządzeń sportowego - rekreacyjnych plac oraz miejsc do wypoczynku i rekreacji dla dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców osiedla Helena.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1 131 927 zł

Projekt nie spełnia wymogów formalnych, wnioskodawca nie wskazał części składowych w kalkulacji kosztów, wskazał jedynie ogólną kwotę jaką przewiduje na realizację całego zadania.