projekt nr 1

1. "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się razem"- budowa boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza wraz z rozbudową istniejącej drogi doajzdowej


Lokalizacja

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu
działka 95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Skrócony opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO 3/2021 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się Razem" - Budowa boiska do Koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza.
Budowa boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza wraz z rozbudową istniejącej drogi dojazdowej

Opis projektu

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO 3/2021 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się Razem" - Budowa boiska do Koszykówki na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza.

Projekt ma na celu budowę boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu wraz z rozbudową istniejącej drogi dojazdowej. Boisko do piłki nożnej  zdecydowanie zwiększy atrakcyjność tego miejsca i możliwość organizacji inicjatyw osiedlowych. Z pewnością budowa boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową istniejącej drogi dojazdowej przyczyni się do organizacji kolejnych, nowych inicjatyw służących mieszkańcom osiedla Dąbrówka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Osiedlu Dąbrówka powstawał od kilku lat. W pierwszej kolejności wykonano ulicę asfaltową zapewniającą dojazd do działki i Siłownię pod Chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem.  Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z mieszkańcami i Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika byłego Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka . Budowa w tym miejscu boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową drogi dojazdowej zwiększy atrakcyjność tego miejsca, usprawni organizację cyklicznych osiedlowych imprez jak również przyczyni się z pewnością do organizacji kolejnych nowych inicjatyw.  Propozycja budowy boiska do piłki nożnej wraz z rozbudową drogi dojazdowej w ramach budżetu o

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej

Załączniki