projekt nr 2

2. STOP INTRUZOM - "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma się Razem" - Bezpieczniej na Dąbrówce


Lokalizacja

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu działka 95/4 obręb 109 Osiedle Dąbrówka

Skrócony opis projektu

Instalacja Oświetlenia wraz z monitoringiem na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu.

Opis projektu

Projekt ma na celu wykonanie instalacji oświetlenia Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu wraz z monitoringiem.  W związku ostatnimi wydarzeniami i dewastacją kilku elementów wchodzących w skład Placu Rekreacyjnego zasadnym wydaje się montaż oświetlenia w raz z monitoringiem. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa w tym miejscu jak również przyszłych oszczędności w ewentualnych naprawach uszkodzonych przez chuliganów sprzętów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Plac Rekreacyjny im. Stanisława Janisza na Osiedlu Dąbrówka to istne „oczko w głowie” mieszkańców osiedla.  Powstawał on od kilku lat zgodnie ze strategią rozwoju tego miejsca opracowaną przez mieszkańców wspólnie z Zarządem Osiedla Dąbrówka i lokalnym stowarzyszeniem TKKF Dąbrówka. W pierwszej kolejności wykonano tam ulicę asfaltową gwarantującą potrzebny dojazd do działki i Siłownię pod Chmurką jedną z pierwszych w Nowym Sączu. Następnie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu udało się wybudować Plac Zabaw wraz z brukowanym parkingiem. Aby zwiększyć atrakcyjność tego miejsca Zarząd Osiedla Dąbrówka wraz z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Dąbrówka w czynie społecznym wybudował boisko do Siatkówki Plażowej. Rada Miasta Nowego Sącza nadała temu miejscu imię śp. Stanisława Janisza wielkiego społecznika i Przewodniczącego Osiedla Dąbrówka. Wykonanie instalacji oświetlenia Placu Rekreacyjnego wraz z monitoringiem zwiększy bezpieczeństwo w tym miejscu jak również pozwoli wydłużyć czas kor

Niewypełnienie wszystkich rubryk w formularzu zgłoszeniowym (brak składowych części kosztorysu), nie spełniono wymogu o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt. 6 uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. ws. określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Na podstawie § 12 ust. 5 ww. Uchwały, projekt uznaje się za zakwalifikowany pod względem formalnym negatywnie.