projekt nr 19

19. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Kamienicy


Lokalizacja

Prawostronny brzeg rzeki Kamienica, od kładki wiszącej na wysokości MOSIR do mostu na ulicy Krańcowej.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę na jego miejscu ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra na długości około 900 metrów.

Opis projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę na jego miejscu ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra na długości około 900 metrów. Na prawostronnym brzegu rzeki Kamienica, od kładki wiszącej na wysokości MOSIR do mostu na ulicy Krańcowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z projektu skorzystają mieszkańcy osiedla Gołąbkowice, pozostali mieszkańcy miasta. Rowerzyści, biegacze. Turyści. Celem projektu jest przedłużenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej o nowy odcinek.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbiórka i budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej 130 000 zł
2Projekt budowy5 142 zł
Łącznie: 135 142 zł

Realizacja projektu przebiegać miałaby po terenach Wód Polskich. Brak tytułu prawnego do gruntu. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego