projekt nr 20

20. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Kamienicy


Lokalizacja

Prawostronny brzeg rzeki Kamienica, Bulwar  Zbigniewa i Zofii Rysiów, od ulicy Rzecznej do ulicy Tarnowskiej.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę na jego miejscu ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra na długości około 800 metrów.

Opis projektu

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę na jego miejscu ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 metra na długości około 800 metrów. Na prawostronnym brzegu rzeki Kamienica, Bulwar  Zbigniewa i Zofii Rysiów, od ulicy Rzecznej do ulicy Tarnowskiej. Projekt obejmuje malowanie barierek wzdłuż ścieżki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Z projektu skorzystają mieszkańcy osiedla Przetakówka, pozostali mieszkańcy miasta. Rowerzyści, biegacze. Turyści.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Rozbiórka i budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej 141 000 zł
2Malowanie barierek wzdłuż scieżki1 548 zł
3Projekt budowy5 000 zł
Łącznie: 147 548 zł

Szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczające kwotę przeznaczoną na realizację jednego zadania w ramach wskazanego osiedla. Projekt niezgodny z §5 ust.2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego