projekt nr 21

21. Remont chodnika pod Panoramą


Lokalizacja

Chodnik pod Panoramą, obręb 27, działka nr 47

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada budowę nowego chodnika o długości około 200 metrów. Modernizacje istniejącego oświetlenia na lampy LED. Zakup i montaż kamery monitoringu.

Opis projektu

Projekt zakłada budowę nowego chodnika wraz z obrzeżami i krawężnikami o długości około 200 metrów. Modernizacje istniejącego oświetlenia na lampy LED. Zakup i montaż kamery monitoringu. A także montaż 3 koszy na śmieci.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy miasta, turyści. To zadanie podniesie poziom bezpieczeństwa w tym miejscu oraz poprawi estetykę w tej części miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika z obrzeżami - 200 metrów długości 30 000 zł
2Zakup i montaż 3 koszy na śmieci3 000 zł
3Zakup i montaż 6 lamp LED 6 000 zł
4Zakup i montaż kamery monitoringu15 000 zł
Łącznie: 54 000 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach nie będących własnością miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego