projekt nr 25

25. Czasomierze - wyświetlacze odmierzające czas do zmiany światła na skrzyżowaniu


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Węgierskiej, Biegonickiej i Elektronowej.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż na skrzyżowaniu ulicy Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 4 szt.

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż na skrzyżowaniu ulicy Węgierskiej, Elektrodowej i Biegonickiej, czasowych wyświetlaczy zmiany świateł w ilości 4 szt. Zasadność zainstalowania wyświetlaczy czasowych na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w głównej mierze ma na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz płynnej komunikacji drogowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Odbiorcami projektu będą wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, zarówno piesi jak i kierowcy mieszkający lub tylko przejeżdżający przez Nowy Sącz.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż 4 sztuk czasomierzy30 000 zł

Proponowane zadanie nie spełnia kryterium celowości, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, ponieważ od bieżącego roku wprowadzono pełną akomodację sygnalizacji świetlnej opartą na detekcji pojazdów i pieszych oraz systemu preferencji dla autobusów miejskich.