projekt nr 31

31. Remont chodnika obok Szpitala.


Lokalizacja

Ulica Młyńska chodnik od strony cmentarza. Działka 32/3 i 34/3 obręb 073

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni chodnika na ul. Młyńskiej.

Opis projektu

Remont nawierzchni chodnika na ul. Młyńskiej, od wylotu ul. Śniadeckich w kierunku Ronda Żołnierzy Wyklętych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierzchni chodnika na ul. Młyńskiej.25 211 zł

Miasto obecnie prowadzi działania związane z otrzymaniem wsparcia finansowego z Funduszu Dróg Samorządowych na kompleksowe przebudowę ulicy wraz z wykonaniem chodników. Brak celowości realizacji tylko części chodnika z Budżetu Obywatelskiego, niezgodne z  § 5 ust. 1 pkt. 3 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.