projekt nr 63

63. Kierunek: budowa zewnętrznej ścianki wspinaczkowej


Lokalizacja

Skwer przy hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej

Skrócony opis projektu

Budowa bulderingowych ścianek wspinaczkowych o zróżnicowanych wysokościach wynoszących od 2 do 4 metrów i zróżnicowanym stopniu trudności. Budowle przypominające kształtem grzyby i mosty, gdzie np. wewnętrzna strona łuków stanowi obszar trudnych wspinaczek, a pozostałe powierzchnie są przystosowane do łatwych i bardzo łatwych problemów wspinaczkowych.

Opis projektu

Czas na nową atrakcję przy hali sportowej w Nowym Sączu. W tym roku najmłodsi zyskali plac zabaw wodnych, a my proponujemy budowę bulderingowych ścianek wspinaczkowych o zróżnicowanych wysokościach wynoszących od 2 do 4 metrów. Idealnym miejscem na montaż takich ścianek jest skwer tuż przy hali, obok stacji pomiarowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Proponowane ścianki to wolnostojące bryły z przygotowanym bezpiecznym, amortyzującym podłożem. Takie zagospodarowanie terenu to możliwość spędzania wolnego czasu dla ludzi w każdym wieku. Buldering polega bowiem na wspinaniu się na wysokość kilku metrów, bez użycia specjalistycznego sprzętu. Dla osób początkujących i doświadczonych wspinaczy daje to możliwość treningu, a dla amatorów możliwość spędzania, w ciekawy sposób, czasu wolnego na świeżym powietrzu. Bezpłatna atrakcja w przyszłości może być miejscem zawodów sportowych oraz pokazów przygotowywanych przez profesjonalistów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

W Nowym Sączu nie brakuje miłośników wspinaczki sportowej. Ścinka na hali sportowej jest oblegana. Podobnie, jak prywatny obiekt przy ulicy 29 Listopada.  W okolicach Nowego Sącza brakuje naturalnych skalnych obiektów, na których można uprawiać tak zwany buldering, stąd nasza propozycja. Warto podkreślić, że w Polsce wspinaczka sportowa traktowana jest, jako sport ekstremalny. We Francji realizowany jest jednak program, który przewiduje budowę ścianki wspinaczkowej w każdej szkole. Wspinanie jest, bowiem doskonałym sportem ogólnorozwojowym i może być uprawiane przez wszystkich – od dzieci po seniorów, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Wystarczy trochę odwagi i można doświadczyć nowych wrażeń. Ścianki bulderingowe doskonale również uzupełnią ofertę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Teren nad rzeką Kamienicą ciągle powinien być wzbogacany o nowe atrakcje dla wszystkich mieszkańców Nowego Sącza.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa form wspinaczkowych w kształcie mostu98 650 zł
2Zabezpieczenie terenu do zeskoku27 230 zł
3Ogrodzenie obiektu9 262 zł
Łącznie: 135 142 zł

Właściciel terenu nie wyraził pisemnej gotowości do współpracy przy realizacji zadania. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 8 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego