projekt nr 65

65. Kierunek: ocalmy Stary Cmentarz


Lokalizacja

Stary Cmentarz, obręb 088, działka ewidencyjna 16/1

Skrócony opis projektu

Renowacja co najmniej trzech zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu.

Opis projektu

Stary Cmentarz z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. Wiele nagrobków przestało już istnieć; wkrótce kolejne mogą odejść w zapomnienie. Naszym obowiązkiem jest dbać o pamięć zmarłych przodków, stąd propozycja odnowienia trzech zniszczonych mogił. Pierwsza z nich  to nagrobek Franciszka Michała Otto i jego małżonki. Lekarz urodził się w Lwowie w 1793 r. Po odbyciu studiów medycznych pracował jako lekarz obwodowy obywateli wydziału w Nowym Sączu. Zmarł w 1866 r. Zaraził się od pacjentów cholerą podczas panującej w mieście epidemii. Do końca życia leczył sądeczan. Jego żona zmarła w 1829 r. podczas porodu. Na ich grobie widniej coraz mniej wyraźny, przejmujący napis:

Zacny mąż, którego zwłoki grób ten kryje
W pamięci przyjaciół i znajomych żyje
Bo gdy w ciemnej nocy cholera się sroży
I wśród powszechnej trwogi ofiary swe mnoży
On mimo próśb córki spieszy ratować sąsiada
I starzec sam ofiarą powołania pada.
My dzieci, co drogiego ojca pamięć czcimy
O westchnienie za duszę zmarłego prosimy.

Drugi nagrobek, który wymaga natychmiastowej renowacji to pomnik nagrobny Helusi, Tadzia i Maniusi - dzieci Jana i Marii Dworzańskich. Na mało wyraźnym już epitafium można przeczytać, że dzieci odchodziły od rodziców kolejno, w wieku sześciu, pięciu i dwóch lat. Na kamieniu wyryty jest też fragment Trenu IV Jana Kochanowskiego:

Zgwałciłaś, niepobożna Śmierci, oczy moje,
Żem widział umierające dzieci swoje.
Widziałem, kiedyś trzęsła owoc niedojrzały
A rodzicom nieszczęsnym serca się krajały.

Odświeżenia wymaga również nagrobek Johanna Johannidesa, burmistrza Nowego Sącza  w latach 1853-1882. Był to Niemiec popierający sprawę polską, który przeznaczył własne wynagrodzenie na wybrukowanie sądeckiego rynku, aby mieszczanie sądeccy nie nurzali się  w błocie. Wszystkie trzy nagrobki to perełki architektury. Jeśli teraz nie zostaną odnowione, miasto utraci skrawek własnej historii.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Cmentarze to wyjątkowe miejsca przywołujące pamięć. Niestety, Stary Cmentarz, wokół kościółka przy ulicy Jagiellońskiej, od lat popada w ruinę. Zabytkowe mogiły niszczeją,  a z niektórych już niewiele zostało. Czas zadbać o to miejsce. To nasz obowiązek, który nakłada na nas, żyjących tu i teraz, przyszłość. Jeśli my nie zadbamy o pamięć tych, którzy odeszli, kto zadba o pamięć o nas? Stary Cmentarz to historia Nowego Sącza sięgająca XVIII w. Niektóre, znajdujące się tam nagrobki, to perełki architektury. Wierzymy, że odnowienie trzech pierwszych mogił ze środków Budżetu Obywatelskiego obudzi w sądeczanach chęć dalszego dbania o to miejsce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Renowacja co najmniej trzech zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu 44 137 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać po terenach niebędących własnością miasta. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego