projekt nr 128

128. Zakup i montaż kontenera sanitarno - szatniowego.


Lokalizacja

Teren placu sportowo rekreacyjnego przy ul. Mała Poręba dz. Nr 188 obr. 115. Dokładna lokalizacja zostanie ustalona na etapie projektu.

Skrócony opis projektu

Zakup i montaż kontenera sanitarno - szatniowego dla osób przebywających na placu sportowo rekreacyjnym w celu załatwienia potrzeb sanitarnych oraz fizjologicznych.

Opis projektu

Na naszym placu cyklicznie organizowane są rozgrywki w siatkówkę plażową oraz rożnego rodzaju kulturalno - sportowe eventy.  W chwili obecnej toalety typu TOI TOI wynajmowane były z pieniędzy prywatnych członków Zarządu Osiedla Poręba Mała. Dzięki takiemu kontenerowi sanitarno - szatniowemu będziemy w stanie propagować zdrowy i sportowy styl życia (również poprzez utrzymanie prawidłowej higieny), umożliwić mieszkańcom nieprzerwaną rozrywkę w postaci wydarzeń sportowych, organizować różne warsztaty, gry, zabawy, szkolenia sportowe, a także wydarzenia promujące niszowe dziedziny sportowe coraz szybciej rozwijające się w naszym kraju. Ponadto zapewnimy możliwość dłuższego przebywania na placu dzieciom i młodzieży gdzie będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane ze sportem, będą mogli wzmacniać swoje mięśnie, ogólną budowę ciała, koordynację, a także rozwiną swoje umiejętności interpersonalne, kreatywność, pracę w grupie co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ich życie. Spędzając więcej czasu na grach oraz wspólnej zabawie, nie będą poddawane na negatywny wpływ patologi społecznych jakim są używki i przemoc, gdyż w duchu sportu propagowane są zasady zdrowego stylu życia, fair play oraz szacunku dla współzawodników i innych ludzi. Ponadto rodzice będą mogli spędzić więcej czasu ze swoimi dzieci jednocześnie nawiązując kontakty interpersonalne z innymi rodzicami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Dzięki takiemu kontenerowi, użytkownicy a w szczególności matki z dziećmi, dzieci oraz młodzież będą mogli korzystać z boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw oraz całej infrastruktury, która w tym roku powiększy się o siłownię na wolnym powietrzu, bez obawy, że będą musieli niezwłocznie opuścić plac i wrócić do domu  aby załatwić potrzeby sanitarne oraz fizjologiczne. Szatnia będzie spełniała funkcje przebieralni podczas organizowanych turniejów i zawodów sportowych. W związku z powyższym należy przyjąć, że wniosek jest zasadny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kontener sanitarny 2 stanowiskowy wraz z transportem 15 000 zł
2Dokumentacja projektowa8 000 zł
3Przyłącz +roboty budowlane5 955 zł
Łącznie: 28 955 zł

Załączniki