projekt nr 23

23. Wykonanie elewacji na budynku Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich, ul. Mała Poręba 57, 33-300 Nowy Sącz. Numer działki 291/7, obręb:115.

Skrócony opis projektu

Remont elewacji, ocieplenie budynku szkoły, zmiana kolorystyki Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu

Opis projektu

Elewacja budynku, w którym znajduje się szkoła jest bardzo zniszczona.  Budynek znajduje się w centralnym miejscu osiedla Poręba Mała. Wymaga generalnego remontu polegającego na usunięciu odlatujących starych części tynku, przygotowaniu odpowiednio powierzchni, położenia styropianu, położenia siatki elewacyjnej oraz tynku strukturalnego (możliwa przeróbka parapetów zewnętrznych oraz kilku krat znajdujących się w oknach na parterze). Zakres prac uzależniony od kosztów (całość – 4 ściany). Niedalekie sąsiedztwo budującego się gmachu kościoła, piękna okolica, gdzie z roku na rok przybywa nowych mieszkańców – skłaniają do troski o estetyczny wygląd budynku, wokół którego toczy się życie osiedla. W ramach własnych możliwości przez ostatnie dwa lata zostały wyremontowane korytarze i kilka sal lekcyjnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Budynek szkoły powstał w roku 1978 – jego elewacja jest bardzo zniszczona, popękana, posiada liczne ubytki tynku. Dotychczas nie była remontowana i stale się pogarsza. Remont przyniesie bardzo pozytywną zmianę w przestrzeni publicznej. Szkoła jest integralną częścią okolicy. Jej wygląd ma duże znaczenie, a poprawa wizerunku szkoły podniesie poziom estetycznych wrażeń mieszkańców dzielnicy. Nowe domy kłócą się z szarym, smutnym budynkiem szkoły. Z realizacji zadania skorzystają różnorodne grupy społeczne i wiekowe naszej dzielnicy, począwszy od najmłodszych skończywszy na najstarszych. Szkoła jest centrum integracji rodzin. To właśnie w szkole urządza się dzień: matki, babci i dziadka, seniora. Tradycją stał się festyn rodzinny i święto szkoły – gdzie promuje się wartości patriotyczne, a zaproszenie na to święto przyjmują władze Miasta Nowego Sącza, kombatanci, radni i mieszkańcy osiedla. Budynek zlokalizowany jest przy głównej ulicy i jest negatywną wizytówką dla miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Materiał na elewację budynku 100 000 zł
2Robocizna93 955 zł
Łącznie: 193 955 zł

Szacunkowe koszty zadania przekraczają pulę środków przeznaczonych na os. Poręba Mała. Projekt niezgodny z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego. Ponadto termomodernizacja budynku wykonana w niepełnym składzie/zakresie nie spełnia kryterium celowości.