projekt nr 86

86. Aktywny plac zabaw


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 3, ul. Szujskiego 16, 33-300 Nowy Sącz, nr działki: 93 w obrębie 89 opow. 0,1079 ha.

Skrócony opis projektu

Zadaniem projektu jest stworzenie aktywnego, bezpiecznego i nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat oraz ich rodzin. Celem takiego aktywnego placu zabaw jest rozwój fizyczny, społeczny i emocjonalny dzieci.

Opis projektu

Aktywny plac zabaw będzie wyposażony w nowoczesne urządzenia dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym.  Prace dotyczące budowy placu zabaw obejmować będą: montaż altany, piaskownicy, karuzeli, tablicy informacyjnej, zestawu zabawowego, huśtawki ważki, bujaków. Przewiduje się również montaż ławek. Ponadto na całym placu zabaw wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Aktywny plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci w wieku 2,5 – 6 lat. Pragniemy, aby był on bezpieczny i nowoczesny, na miarę XXI wieku. Za cel stawiamy sobie to, żeby służył całym rodziną, integrował, wzmacniał więzi rodzinne. Poza tym chcemy zadbać o rozwój fizyczny dzieci, ich kreatywność, umożliwić im aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, rozwijać współdziałanie oraz współpracę dzieci podczas zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Altana10 000 zł
2Piaskownica2 000 zł
3Karuzela6 000 zł
4Tablica informacyjna - Regulamin1 000 zł
5Nawierzchnia bezpieczna 50 000 zł
6Zestaw zabawowy 15 000 zł
7Huśtawka ważka 3szt. 6 000 zł
8Bujaki 2 szt. 3 500 zł
9Ławka 3 szt. 3 000 zł
10Montaż 3 084 zł
Łącznie: 99 584 zł