projekt nr 50

50. Kierunek: bezpieczna droga na osiedlu Chruślice


Lokalizacja

Ulica Chruślicka, począwszy od ul. Leśnej do skrzyżowania z ulicą Franciszka Nowowiejskiego; obręb 122, działka ewidencyjna 86.

Skrócony opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Chruścickiej, począwszy od ulicy Leśnej do skrzyżowania z ulicą Franciszka Nowowiejskiego, na długości ok. 280 m.

Opis projektu

Remont nawierzchni jezdni bitumicznej na ulicy Chruścickiej, począwszy od ulicy Leśnej do skrzyżowania z ulicą Franciszka Nowowiejskiego. Kwota z Budżetu Obywatelskiego przeznaczona na Osiedle Chruślice powinna wystarczyć na wykonanie prac na tym odcinku drogi, liczącym ok. 280 m długości. Jeśli pozwolą na to finanse, wzdłuż ulicy można wykonać utwardzone pobocze, do bezpiecznego poruszania się dla pieszych, lub odwodnienie drogi.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Cała ulica Chruślicka od lat wymaga remontu. Kwota z Budżetu Obywatelskiego wystarczy jednak na prace przy niewielkim fragmencie, dlatego proponujemy wykonanie modernizacji na tym odcinku. Remont poprawi komfort jazdy wszystkim korzystającym z tej ulicy oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla Chruślice. Pamiętajmy, że z ulicy Chruślickiej korzysta wielu kierowców z naszego miasta i regionu, którzy chcą dostać się na słynny punkt widokowy przy tzw. "przekaźniku".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace remontowe41 945 zł

Wnioskodawca wycofał projekt