projekt nr 37

37. Nowe oświetlenie na osiedlu Poręba Mała


Lokalizacja

1) 33-300 Nowy Sącz, ul. Sołecka (osiedle Poręba Mała) od ul. Ruchu Ludowego. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy - drogi o numerze działek 476/2, 387/3, 474, 387/2, 439/2, 438/2, 442, 439/1, 398/1, 403/13, 403/2, obręb 115.
2) 33-300 Nowy Sącz, ul. Jaworzyńska - 400 m od ul. Gorczańskiej ( osiedle Poręba Mała). Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy - drogi o numerze działek 56/15, 159, 161/6, 56/11, 161/13, 55/2, 47, 157/1, obręb 115.

Skrócony opis projektu

Projekt zakłada zabezpieczenie środków na budowę oświetlenia ulicznego na: ul. Sołecka - 450 m od ul. Ruchu Ludowego oraz ul. Jaworzyńska - 400 m od ul. Gorczańskiej.

Opis projektu

Projekt zakłada zabezpieczenie środków na budowę oświetlenia ulicznego na Osiedlu Poręba Mała: ul. Sołecka - 450 m od ul. Ruchu Ludowego oraz ul. Jaworzyńska - 400 m od ul. Gorczańskiej. W ramach inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców poprzez montaż nowych lamp oświetleniowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Dotychczasowy problem braku oświetlenia dotyczy wielu mieszkańców i ciągnie się wiele lat. Jedynym rozwiązaniem jest zabezpieczenie środków i wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sołecka - 450 m od ul. Ruchu Ludowego oraz ul. Jaworzyńska - 400  m od ul. Gorczańskiej. Projekt powinien być zrealizowany, ponieważ doprowadzi to do zmniejszenia ilości miejsc na terenie miasta, które wymagają instalacji oświetlenia. Wpłynie to pozytywnie na jakość życia i funkcjonowania, a także na bezpieczeństwo mieszkańców. Z realizacji projektu skorzystają wszystkie grupy społeczne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa oświetlenia ulicznego na: ul. Sołecka - 450 m od ul. Ruchu Ludowego oraz ul. Jaworzyńska - 400 m od ul. Gorczańskiej135 000 zł

Realizacja projektu miałaby przebiegać na terenach niebędących w całości własnością miasta. Cześć działek jest własnością osób prywatnych. Projekt niezgodny z § 5 ust. 1 pkt. 5 Uchwały nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dn. 21.05.2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.