1-D „Spacerem, rowerem lub biegiem nad Kamienicy brzegiem” – czyli rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul.Głowackiego do ul.Rzecznej

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Rewitalizacji Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej. Przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz przygotowanie nowych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza.

2-D "Niech szkoła bawi i uczy" - wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1.

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 346 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie ogólnodostępnego placu zbaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawki (w tym bocianie gniazdo), zestawu rekreacyjnego „Quadro”, wesołej lokomotywy. Montaż ławek, koszy, wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

1-M Społeczny nadzór nad inwestycjami przedłużajacymi się będącymi w toku realizacji.

Dzielnica: Osiedle

Koszt: 6 000 zł

Stworzenie procedury społecznego niezależnego nadzoru nad inwestycjami przedłużającymi się będącymi w toku realizacji.

4-D Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.

5-D Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Barskim

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Broniewskiego (dział. ewid. 21/33 obr 19) wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawki, ściankę wspinaczkową, bujaki, wspinaczkę linową, wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz urządzenia edukacyjne (m.in. tablice rysunkowe, połącz zwierzaki). Całkowita modernizacja boiska na ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia terenu.

6-D Modernizacja ciągu pieszego na części ulicy Siewnej

Dzielnica: Osiedle

Koszt: 26 000 zł

Modernizacja istniejącego ciągu pieszego, stanowiącego część ulicy Siewnej w Nowym Sączu, na odcinku między ulicą Sędziwoja a ulicą Węgierską. Długość przedmiotowego zamierzenia - ok. 80 m, licząc od skrzyżowania z ulicą Sędziwoja. Szerokość przedmiotowego ciągu pieszego - ok. 1,5 m. Powierzchnia wnioskowanego do modernizacja terenu - ok. 120 m2.

7-D Budowa placu zabaw o pow. 300[m^2]

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 395 700 zł

Budowa placu zabaw o powierzchni 300 m2 na terenie tzw. Starej Sandecji (plac przy Al. Wolności) wyposażonego w urządzenia zabawowe m.in.: zestawy wspinaczkowe ze zjeżdżalnią oraz drabinką, bujaki sprężynowe. Plac zabaw wykonany zostanie z nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzony żywopłotem.

8-D Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 333 450 zł

Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu z kostki betonowej przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego.Parking na ok. 30 miejsc postojowych.

2-M Całkowita restrukturyzacja Parku Strzeleckiego oraz zieleni obok "ruin Zamku".

Dzielnica: Osiedle

Koszt: 1 000 000 zł

Aby dzieci, emeryci, biegacze, rowerzyści, spacerowicze, książkowcy ... mieli miejsce w Nowym Sączu, do którego mogą udać się, aby aktywnie spędzić wolny czas. Przystosowanie wyżej wymienionych terenów zielonych spowoduje większe zadowolenie społeczne oraz poprawi zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Ścieżki rowerowe, nowoczesne place zabaw, dbałość o wygląd zieleni, odnowione miejsce koncertowe..

3-M "Kolorowe Jarmarki"- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt - organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku

Koszt po weryfikacji: 272 837 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Prezentacja tradycji oraz bogatego dorobku kulturalnego poprzez organizację jarmarków: Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego na sądeckim rynku. Degustacje potraw połączone z pokazami zdobienia wypieków, kiermasz ozdób świątecznych, prezentacje wyrobów świątecznych, spotkania wielkanocne i wigilijne, występy artystyczne i atrakcje dla najmłodszych w tym wynajem bajkowej karuzeli i loteria świąteczna.

4-M 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - koncert plenerowy dla mieszkańców miasta "W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni"

Koszt po weryfikacji: 129 150 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Organizacja koncertu plenerowego w ramach Imienin Miasta dla mieszkańców Nowego Sącza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem widowiska jest rozbudzenie dumy Nowosądeczan i gości z polskiej drogi do wolności i przypomnienie polskich zwycięstw, by nie tylko martyrologia kojarzyła się - zwłaszcza młodemu pokoleniu – z dziejami naszego narodu.

9-D Budowa boiska wielofukcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 396 000 zł

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej. Boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.

5-M Aplikacja MPK Nowy Sącz

Koszt po weryfikacji: 710 000 zł

stworzenie aplikacji na smartfony z systemem android i IOS

10-D Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia na wolnym powietrzu dla seniorów w Parku Kolejowym przy Starej Kolonii (osiedle Szujskiego)

Dzielnica: Osiedle

Koszt: 396 000 zł

Plac zabaw dla dzieci i młodzieży w terenie zielonym parku przydworcowy przy ul. Kolejowej w N. Sączu wraz z rewitalizacją elementów – remont i odnowienie małej architektury – ławek, koszy oraz oświetlenia parkowego. Ponadto mini siłownia na wolnym powietrzu dla seniorów w celu ich aktywizacji.

6-M Skate plaza dla Nowego Sącza

Dzielnica: Osiedle

Koszt: 1 040 000 zł

Budowa nowoczesnego , estetycznego, betonowego obiektu przeznaczonego do jazdy na deskorolkach, rolkach i BMX- ach

11-D BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 398 740 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt "Bezpieczne Osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" zakłada podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na sądeckich osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla mieszkańców czyli ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

12-D Pomnik Romana Dmowskiego

Dzielnica: Osiedle

Koszt: 280 000 zł

Budowa i realizacja pomnika wybitnego i zasłużonego dla polskiej niepodległości Romana Dmowskiego.

13-D BEZPIECZNE OSIEDLA - BEZPIECZNY NOWY SĄCZ - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych, parkingów oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie osiedli Piątkowa i Falkowa

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 397 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie 3 istniejących przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej. Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego, ogródków działkowych i kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego (dział. 1/10 obr 46). Budowa drewnianej altany z paleniskiem i  kompletem 4 stołów przy ul. Botanicznej 15.

14-D "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom"

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 385 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej. Remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem. Modernizacja terenu sportowo -rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109.

15-D Bezpieczna szkoła - rozebranie zniszczonego ogrodzenia i wykonanie w jego miejsce nowego wraz z murem oporowym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 307 962 zł

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia boiska oraz muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie gazociągu.

16-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy II

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa i Westerplatte. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

17-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy I

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

18-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy III

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

19-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy IV

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

20-D Nasze osiedle na sportowo !

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie ma na celu budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 na osiedlu Nawojowska, budowę siłowni pod chmurką na terenie Zespołu Szkół Samochodowych tzw. "Samochodówka" oraz rozbudowę obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.

7-M Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat "Sądecka Liga Mistrzów"

Koszt po weryfikacji: 3 650 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem "Sądecka Liga Mistrzów", propagującego aktywną formę spędzania wolnego czasu, zdrowy styl życia i dbałość o kondycję fizyczną oraz zasady uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.

21-D Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 32 700 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada posadowienie na obiektach MOSiR przy ulicy Lwowskiej (stadion "Jedności") altany (wiaty) grillowej, utwardzenie podłoża płytkami betonowymi oraz wymianę obecnych, przestarzałych ławek ze stolikami (znajdujących się pod drzewami) na nowe stoliki - 4 szt. i ławy- 8 szt., a także montaż kosza na śmieci i stojaka na rowery.

8-M I Sądecki Disco Polo Folk Festiwal

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Projekt polega na organizacji dwudniowego festiwalu muzycznego promującego kulturę lachowską z udziałem zespołów folklorystycznych oraz organizację festiwalu disco-polo z udziałem gwiazdy tego gatunku muzyki. Imprezę zakończy festiwal sztucznych ogni.

22-D Nowy budynek dla Jedności Nowy Sącz!

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 3 330 303 zł

Projekt zakłada budowę nowego obiektu sanitarno-sportowego na obiektach MOSiR (stadion Jedności Nowy Sącz) z szatniami dla zawodników, na I piętrze budynku miałaby się znajdować świetlica środowiskowa oraz budynek zarządu osiedla Piątkowa

23-D Rozbudowa chodnika wzdłuż ul. Barskiej

Dzielnica: Osiedle

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Budowa chodnika po lewej stronie ul. Barskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

×