1-D „Spacerem, rowerem lub biegiem nad Kamienicy brzegiem” – czyli rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul.Głowackiego do ul.Rzecznej

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rewitalizacji Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej. Przywrócenie walorów estetycznych oraz użytkowych istniejącego ciągu pieszego, z uzupełnieniem jego funkcji o ścieżkę rowerową oraz przygotowanie nowych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza.

2-D "Niech szkoła bawi i uczy" - wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy ul. Władysława Broniewskiego 1.

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 346 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie ogólnodostępnego placu zbaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym. Montaż zestawu urządzeń zabawowych tj. huśtawki (w tym bocianie gniazdo), zestawu rekreacyjnego „Quadro”, wesołej lokomotywy. Montaż ławek, koszy, wykonanie nawierzchni z poliuretanu. Plac zabaw dostosowany zostanie do osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

4-D Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu

Osiedle: Gorzków

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.

5-D Budowa obiektów sportowo- rekreacyjnych na osiedlu Barskim

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw na ul. Broniewskiego (dział. ewid. 21/33 obr 19) wyposażonego w urządzenia zabawowe tj. huśtawki, ściankę wspinaczkową, bujaki, wspinaczkę linową, wielofunkcyjny zestaw zabawowy oraz urządzenia edukacyjne (m.in. tablice rysunkowe, połącz zwierzaki). Całkowita modernizacja boiska na ul. Broniewskiego wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia terenu.

7-D Budowa placu zabaw o pow. 300[m^2]

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 395 700 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa placu zabaw o powierzchni 300 m2 na terenie tzw. Starej Sandecji (plac przy Al. Wolności) wyposażonego w urządzenia zabawowe m.in.: zestawy wspinaczkowe ze zjeżdżalnią oraz drabinką, bujaki sprężynowe. Plac zabaw wykonany zostanie z nawierzchni poliuretanowej oraz ogrodzony żywopłotem.

8-D Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt po weryfikacji: 333 450 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie dokumentacji i budowa parkingu z kostki betonowej przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego.Parking na ok. 30 miejsc postojowych.

3-M "Kolorowe Jarmarki"- Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt - organizacja targów świątecznych na sądeckim rynku

Koszt po weryfikacji: 272 837 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Prezentacja tradycji oraz bogatego dorobku kulturalnego poprzez organizację jarmarków: Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego na sądeckim rynku. Degustacje potraw połączone z pokazami zdobienia wypieków, kiermasz ozdób świątecznych, prezentacje wyrobów świątecznych, spotkania wielkanocne i wigilijne, występy artystyczne i atrakcje dla najmłodszych w tym wynajem bajkowej karuzeli i loteria świąteczna.

4-M 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości - koncert plenerowy dla mieszkańców miasta "W bieli i czerwieni z muzyką wyzwoleni"

Koszt po weryfikacji: 129 150 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Organizacja koncertu plenerowego w ramach Imienin Miasta dla mieszkańców Nowego Sącza z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem widowiska jest rozbudzenie dumy Nowosądeczan i gości z polskiej drogi do wolności i przypomnienie polskich zwycięstw, by nie tylko martyrologia kojarzyła się - zwłaszcza młodemu pokoleniu – z dziejami naszego narodu.

9-D Budowa boiska wielofukcyjnego na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej

Osiedle: Gorzków

Koszt po weryfikacji: 396 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa wielofunkcyjnego boiska o wymiarach 22 m x 40 m o nawierzchni poliuretanowej z natryskiem EPDM na osiedlu Gorzków przy ul. Gorzkowskiej. Boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona.

11-D BEZPIECZNE OSIEDLA-BEZPIECZNI MIESZKAŃCY czyli modernizacja infrastruktury (ciągów pieszych, parkingów i dróg) na terenie os. Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe

Osiedle: Biegonice

Koszt po weryfikacji: 398 740 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt "Bezpieczne Osiedla - Bezpieczni Mieszkańcy" zakłada podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz poziomu bezpieczeństwa na sądeckich osiedlach. Modernizacja infrastruktury bardzo ważnej dla mieszkańców czyli ciągów pieszych, parkingów oraz dróg na terenie osiedli Biegonice, Dąbrówka, Szujskiego, Poręba Mała, Kaduk, Wólki i Przydworcowe.

13-D BEZPIECZNE OSIEDLA - BEZPIECZNY NOWY SĄCZ - czyli wzbogacenie infrastruktury ciągów pieszych, parkingów oraz miejsc rekreacji i wypoczynku na terenie osiedli Piątkowa i Falkowa

Osiedle: Falkowa

Koszt po weryfikacji: 397 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez oświetlenie 3 istniejących przejść dla pieszych na ul. Lwowskiej. Budowa bezpiecznego parkingu dla mieszkańców miasta korzystających z leśnego kompleksu Lasku Falkowskiego, ogródków działkowych i kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego (dział. 1/10 obr 46). Budowa drewnianej altany z paleniskiem i  kompletem 4 stołów przy ul. Botanicznej 15.

14-D "Nowy Sącz przyjazny, życzliwy i przychylny mieszkańcom"

Osiedle: Helena

Koszt po weryfikacji: 385 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Budowa chodników z obrzeżami na ul. Grabowej, Racławickiej, Brodowskiej. Remont wewnętrznych pomieszczeń przy ul. Starowiejskiej 2 wraz z projektem. Modernizacja terenu sportowo -rekreacyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej 109.

15-D Bezpieczna szkoła - rozebranie zniszczonego ogrodzenia i wykonanie w jego miejsce nowego wraz z murem oporowym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu

Osiedle: Falkowa

Koszt po weryfikacji: 307 962 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie ma na celu wykonanie nowego ogrodzenia boiska oraz muru oporowego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Wykonanie schodów zewnętrznych, murków gabionowych oraz przełożenie gazociągu.

16-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy II

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa i Westerplatte. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

17-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy I

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

18-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy III

Osiedle: Millenium

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

19-D Sądecki Rower Miejski (SRM)– zintegrowany system udostępniania rowerów dla mieszkańców dzielnicy IV

Osiedle: Przydworcowe

Koszt po weryfikacji: 169 435 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zaprojektowanie i utworzenie zintegrowanego systemu wypożyczalni rowerów miejskich dla osiedli: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki. W skład systemu wejdą 2 stacje wypożyczania rowerów oraz aplikacja do pełnej obsługi systemu. Każda ze stacji wyposażona będzie w 12 stojaków z elektrozamkami i 8-10 rowerów.

20-D Nasze osiedle na sportowo !

Osiedle: Kilińskiego

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadanie ma na celu budowę nowego placu zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 1 na osiedlu Nawojowska, budowę siłowni pod chmurką na terenie Zespołu Szkół Samochodowych tzw. "Samochodówka" oraz rozbudowę obiektów sportowych na osiedlu Wojska Polskiego i doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe.

7-M Turniej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat "Sądecka Liga Mistrzów"

Koszt po weryfikacji: 3 650 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Organizacja turnieju piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat pod hasłem "Sądecka Liga Mistrzów", propagującego aktywną formę spędzania wolnego czasu, zdrowy styl życia i dbałość o kondycję fizyczną oraz zasady uczciwej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.

21-D Miejsce do grillowania na stadionie Jedności Nowy Sącz

Osiedle: Piątkowa

Koszt po weryfikacji: 32 700 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada posadowienie na obiektach MOSiR przy ulicy Lwowskiej (stadion "Jedności") altany (wiaty) grillowej, utwardzenie podłoża płytkami betonowymi oraz wymianę obecnych, przestarzałych ławek ze stolikami (znajdujących się pod drzewami) na nowe stoliki - 4 szt. i ławy- 8 szt., a także montaż kosza na śmieci i stojaka na rowery.

8-M I Sądecki Disco Polo Folk Festiwal

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polega na organizacji dwudniowego festiwalu muzycznego promującego kulturę lachowską z udziałem zespołów folklorystycznych oraz organizację festiwalu disco-polo z udziałem gwiazdy tego gatunku muzyki. Imprezę zakończy festiwal sztucznych ogni.

23-D Rozbudowa chodnika wzdłuż ul. Barskiej

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa chodnika po lewej stronie ul. Barskiej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

×