19 Budowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej wraz z przebudową ciągów pieszych, wzdłuż pasa zieleni przed budynkiem mieszkalnym przy ul. Romana Stramki w Nowym Sączu

Osiedle: Gorzków

Koszt po weryfikacji: 172 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa 30 miejsc postojowych (o wymiarach 2,40 m x 5,00 m każde) na długości ok. 77 m, zatoki autobusowej (o wymiarach 20,00 m x 3,00 m) wraz z przebudową ciągów pieszych na długości ok. 100 m, wzdłuż ul. Romana Stramki w Nowym Sączu.

20 Wykonanie projektu oraz budowa parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z wykonaniem podbudowy

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt po weryfikacji: 333 450 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie projektu oraz budowa parkingu przy ul. Korzeniowskiego na os. Wojska Polskiego dla samochodów osobowych w liczbie ok. 30 szt., w tym: wykonanie dokumentacji do budowy parkingu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, wykonanie podbudowy, ułożenie kostki brukowej o grubości 8 cm.

21 Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt po weryfikacji: 193 556 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa Sądeckiego Parku Doświadczeń składającego się z 13 urządzeń o charakterze naukowym, iluzjonistycznym, muzycznym oraz sensorycznym. Przestrzeń kreatywna Parku Doświadczeń na świeżym powietrzu będzie dostosowana do dzieci i dorosłych i znajdować się będzie przy ul. Kraszewskiego.

22 Rewitalizacja Bulwaru Rysiów na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Rzecznej

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie na Bulwarze Rysiów nowej nawierzchni na ciągu pieszym, z rozdzieleniem na ciąg pieszy o szerokości 2m oraz ścieżkę rowerową o szer. 2 m. Ubogacanie miejsca poprzez zamontowanie nowych ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych, oraz odnowienie barierek od strony rzeki Kamienicy i zagospodarowanie zieleni.

23 Wykonanie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Osiedlu Kaduk przy ul. Grunwaldzkiej oraz siłowni na wolnym powietrzu

Osiedle: Kaduk

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Montaż na bezpiecznym podłożu 5 urządzeń do ćwiczeń siłowych oraz budowa ogrodzonego i oświetlonego placu zabaw, wyposażonego w wielofunkcyjny zestaw zabawowy, piaskownicę, zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, karuzelę oraz ławki i kosze na śmieci przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 19/11 i 19/7 w obrębie 103.

4 Siłownia nad Łubinką

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa siłowni na wolnym powietrzu na os. Barskim. Montaż urządzeń m.in. takich jak wioślarz, motyl czy rowerek, wraz z tablicą informacyjną. Wykonane zostanie bezpieczne podłoże pod urządzenia.

5 „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy I

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 10 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: „PROMYCZEK”; Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. Świętej Rodziny; Akademii Przedszkolaka „MAGIA”; „AKADEMIA MALUSZKA”; „Tęczowy Ogród”; „Lokomotywa” przy ul. Jagiellońskiej; Dom Przedszkolaczka przy ul. Kołłątaja.

6 „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy II

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 3 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do następujących przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkola katolickiego przy ul. Nadbrzeżnej i przedszkola „Jaś i Małgosia”.

7 „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy III

Osiedle: Millenium

Koszt po weryfikacji: 9 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: Domowe Przedszkole Integracyjne przy ul. Krajewskiego i ul. Traugutta, „DANAPIS”, przedszkole muzyczne „Kraina Marzeń przy ul. Grunwaldzkiej; Przedszkole nr 2 „Lokomotywa”, Dom Przedszkolaczka przy ul. I Brygady.

8 „Zdrowe maluchy” – zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli na terenie dzielnicy IV

Osiedle: Wólki

Koszt po weryfikacji: 15 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup urządzeń oczyszczających powietrze do przedszkoli niepublicznych w Nowym Sączu tj.: przedszkole „WESOŁE SKRZATY”; „OCHRONKA”; im. Ojca Pio; „Kraina Marzeń przy ul. Radzieckiej; „Carissimus”; przedszkole i żłobek „Misiek”; „BAJKA”; „Lokomotywa” przy ul. Łokietka; punkt przedszkolny AutoSTOP; Dom Przedszkolaczka-ul. Reja.

24 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie osiedla Barskie

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 24 m x 44 m, na os. Barskie przy ul. Broniewskiego. Wykonanie odwodnienia, oświetlania i fragmentu ogrodzenia.

3 "Radosny i bezpieczny maluch w czasie wolnym i w drodze do przedszkola i szkoły"

Osiedle: Millenium

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa placu zabaw na os. Nawojowska, w tym montaż urządzeń zabawowych, karuzeli, koszy, ławek. Modernizacja 3 przejść dla pieszych na os. Nawojowska i os. Gorzków. Wymiana i modernizacja ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem (Miejskie Przedszkole nr 14-os. Millenium). Modernizacja i przebudowa małego parkingu z wejściem na cmentarz komunalny wraz z doświetleniem (os. Kilińskiego).

25 "Aby w Nowym Sączu chciało się żyć"

Osiedle: Zabełcze

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa siłowni na powietrzu przy ul. Witosa (6 urządzeń). Modernizacja istniejącego przy ul. Żywieckiej placu zabaw poprzez wymianę urządzeń i wykonanie bezpiecznej nawierzchni. Remont i modernizacja części budynku przeznaczonego dla seniorów, młodzieży i zarządu osiedla przy ul. Starowiejskiej 2. Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Tarnowskiej.

26 Aktywny plac zabaw

Osiedle: Szujskiego

Koszt po weryfikacji: 155 002,90 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa nowoczesnego placu zabaw dla dzieci w wieku 2,5-6 lat na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3, ul. Szujskiego 16. Plac wyposażony będzie w zestaw zabawowy, bujaki sprężynowe, huśtawki, ławki, kosze na śmieci. Podłoże stanowić będzie bezpieczna mata.

27 Montaż oświetlenia oraz zakup i montaż kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej

Osiedle: Piątkowa

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Montaż oświetlenia na boisku głównym oraz treningowym oraz zakup i montaż 8 kontenerów szatniowo-socjalnych na stadionie MOSIR "Piątkowa" przy ul. Lwowskiej, po wcześniejszym wyburzeniu istniejącego budynku. Jedna część kontenerów będzie pełnić funkcje szatni z dostępem do łazienek, natomiast druga będzie stanowić zaplecze socjalne umożliwiające organizację imprez sportowo- rekreacyjnych.

28 Inwentaryzacja i dokumentacja nagrobków o znacznej wartości artystycznej i historycznej na „Starym Cmentarzu” w Nowym Sączu oraz inwentaryzacja konserwatorska muru okalającego nekropolię

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Sporządzenie dokumentacji zachowanych nagrobków na „Starym Cmentarzu” oraz inwentaryzacja konserwatorska muru okalającego nekropolię, a także przygotowanie planu ewidencyjnego oraz założeń programu konserwatorskiego.

29 Nowosądecki Festiwal Komiksu

Koszt po weryfikacji: 87 120 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja dwudniowego I Nowosądeckiego Festiwalu Komiksu w ramach którego odbędą się: spotkania z polskimi i/lub zagranicznymi twórcami, warsztaty dla rysowników, scenarzystów oraz młodzieży, prelekcje nt. komiksów i dziedzin pokrewnych, kiermasz wydawnictw komiksowych, konkurs artystyczny.

11 Nowy Sącz 2.0 - Nowe kierunki promocji Nowego Sącza wraz z wyznaczeniem szlaków historyczno-kulturowo-turystyczno-kulinarnych oraz zorganizowanie "Tygodnia Kultur Minionych"

Koszt po weryfikacji: 275 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wyznaczenie i oznakowanie nowych, ciekawych szlaków oraz wydanie materiałów promocyjnych i folderów informacyjnych. Powstałe pomysły zostaną wdrożone do aplikacji promującej Nowy Sącz i przystosowane do turystów niepełnosprawnych. Projekt zakłada zorganizowanie wydarzeń kulturalnych, muzycznych i kulinarnych w ramach Tygodnia Kultur Minionych, które przybliżą jak żyło się dawniej w Nowym Sączu.

30 Terapia, edukacja, wychowanie przez prace w ogrodach i ścieżkach zmysłów

Osiedle: Nawojowska

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Stworzenie 6 ogólnodostępnych ogrodów i ścieżek zmysłów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych przy: Domach Pomocy Społecznej na os. Nawojowska, Zespole Szkół nr 2 w Zawadzie, SP nr 21 na os. Wojska Polskiego, Przedszkolu nr 14 na os. Nawojowska oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 5 na os. Gorzków. Ogrody sensoryczne umożliwią bezpośredni kontakt z przyrodą i wychowanie przez pracę.

31 Profilaktyka narządów kobiecych oraz wad rozwojowych dzieci poprzez zakup aparatu USG 4D dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 380 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada zakup nowoczesnego aparatu USG 4D, do Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu. Nowy sprzęt umożliwi kobietom dostęp do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki chorób nowotworowych narządów rodnych. Ponadto umożliwi analizę KTG oraz wczesną diagnostykę dla kobiet w ciąży, a w konsekwencji zwiększy wykrywalność wad płodu i ułatwi zapobieganie śmierci noworodków.

32 Czyste Piekło - kosze ludzkie i psie dla Osiedla Kochanowskiego

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt po weryfikacji: 9 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup i montaż 8 standardowych koszy ulicznych na odpady przy najbardziej ruchliwych ulicach osiedla Kochanowskiego oraz 4 metalowych czerwonych koszy na psie odchody w pobliżu terenów zielonych na tym osiedlu.

33 Sądecki outdoor fitness

Koszt po weryfikacji: 5 800 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja cotygodniowych zajęć grupowych z instruktorem fitness dla mieszkańców Nowego Sącza. Zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę w okresie czerwiec-sierpień na świeżym powietrzu na terenie miasta.

34 Inteligentne ławki solarne

Osiedle: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 109 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup i montaż 5 ławek solarnych wyposażonych w ładowarkę USB, WI-FI, stojaki rowerowe, sensory smogu w następujących lokalizacjach: Rynek, Planty Miejskie, Aleje Wolności, ulice Jagiellońska i Wałowa.

35 Wakacyjne kino pod gwiazdami

Koszt po weryfikacji: 77 736 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja dla mieszkańców Nowego Sącza 4 seansów filmowych w plenerze w okresie lipiec – sierpień. Filmy będą wyświetlane na specjalnym ekranie projekcyjnym w piątki po zmroku, a mieszkańcy będą mogli skorzystać z leżaków by w pełni zrelaksować się podczas seansu.

36 Nowoczesna Infrastruktura Miejska - Przyjazna Wszystkim Mieszkańcom

Osiedle: Biegonice

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie ogólnodostępnego i ogrodzonego placu zabaw przy ul. Zakładników, modernizacja boiska sportowego do koszykówki i piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Piramowicza 16 oraz modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8, Al. Batorego 76.

37 Posąg Lwa Aslana na Kocich Plantach

Osiedle: Szujskiego

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie i instalacja posągu Lwa Aslana wychodzącego z szafy – postaci z Opowieści z Narnii - na Kocich Plantach w Nowym Sączu. Odlew wykonany będzie z mosiądzu lub brązu.

38 Sandecja to My!

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Dofinansowanie do zakupu karnetów na mecze Sandecji w 2019 roku dla mieszkańców Nowego Sącza. Dystrybucja karnetów odbywać się będzie wg kolejności zgłoszeń do momentu wyczerpania pełnej puli środków.

13 Aplikacja mobilna miejskiego systemu zgłoszeń.

Koszt po weryfikacji: 44 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utworzenie aplikacji mobilnej miejskiego systemu zgłoszeń służącej do przekazywania informacji o usterkach, zagrożeniach i nieprawidłowościach występujących na terenie miasta. System zbudowany będzie ze strony internetowej, mapy do śledzenia zgłoszeń oraz bezpłatnej aplikacji mobilnej do zgłaszania i obserwacji realizacji zadań.

12 Sądecki Rower Miejski - zintegrowany system udostępniania rowerów miejskich.

Koszt po weryfikacji: 350 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utworzenie systemu wypożyczania rowerów miejskich z GPS w czasie jednego pełnego sezonu tj. min. 8 miesięcy. W ramach systemu usługodawca zapewni instalację i deinstalację systemu, dostarczenie całego wyposażenia, wdrożenie aplikacji do wypożyczania, ubezpieczenie OC oraz uruchomienie systemu wraz z kompletną obsługą i serwisem przez zadeklarowany okres.

39 Kalendarz ścienny Sądeczan na 2019 rok

Koszt po weryfikacji: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wykonanie kalendarza ściennego w formacie A3, z okazji stulecia odzyskania niepodległości z podobiznami osób związanych z Nowym Sączem, które zasłużyły się w działalności niepodległościowej przed 1920r. Oprócz świąt i dni wolnych kalendarz ma zawierać oznaczenie ważniejszych dat z historii Nowego Sącza. Nakład 5000 szt.ogólnodostępny dla mieszkańców Nowego Sącza w wybranych jednostkach miasta.

40 Przyjazne osiedle

Osiedle: Wólki

Koszt po weryfikacji: 375 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zamontowanie Aktywnego Przejścia dla pieszych na os. Wólki na wysokości piekarni DANEK oraz przeprowadzenie modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej tj. chodników (wymiana starych płytek lub zniszczonego asfaltu na kostkę betonową) przy ul. Barbackiego oraz ul. Pigonia.

41 "Zasmakuj w Nowym Sączu" - Nowosądecki smak i regionalny klimat świąt- organizacja jarmarków nowosądeckich.

Koszt po weryfikacji: 195 190 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja czterech klimatycznych targów na sądeckim Rynku: Jarmarku Wielkanocnego, Bożonarodzeniowego, Anielskiego, Kiermaszu Staroci. Podczas tych wydarzeń mieszkańcy będą mogli degustować potrawy, dokonać zakupów, podziwiać występy artystyczne, pokazy robienia ozdób świątecznych, a dla najmłodszych przygotowane zostaną różne zabawy i atrakcje.

42 Klub Seniora pn. "Klub Aktywnego Seniora" (dzielnica III)

Osiedle: Millenium

Koszt po weryfikacji: 84 030 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utworzenie Klubu Seniora na os. Millenium – ul. M. Konopnickiej 3. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Millenium.

43 Klub Seniora pn. "Klub Aktywnego Seniora" (dzielnica II)

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 86 520 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Utworzenie Klubu Seniora na os. Barskie – ul. Barska 2. Organizacja warsztatów komputerowych, decoupage, manualnych, rękodzieła artystycznego, kulinarnych, zajęć na zdrowy kręgosłup, zajęć na basenie, nordic walking, wyjazdów integracyjnych, wyjść kulturalnych. Odbiorcami projektu będzie grupa 25 osób starszych (50+), które posiadają zameldowanie na terenie os. Barskie.

14 Budowa budynku użyteczności publicznej na osiedlu Poręba Mała.

Osiedle: Poręba Mała

Koszt po weryfikacji: 400 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa wielofunkcyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną o przeznaczeniu społeczno - kulturalno - sportowym przy ul. Mała Poręba, dla seniorów, młodzieży i dzieci z os. Poręba Mała. W budynku będzie miał siedzibę Zarząd Osiedla Poręba Mała.

9 Tuli luli - fotele do przytulania wcześniaków w sądeckim szpitalu

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 13 912 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup 5 rozkładanych foteli/leżanek na oddział neonatologii sądeckiego szpitala, które służyć będą rodzicom przedwcześnie urodzonych dzieci do komfortowego, wielogodzinnego kangurowania wcześniaków w różnych pozycjach, karmienia, a nawet umożliwią wspólną drzemkę rodzica z noworodkiem.

15 Seniorze żyj aktywnie! - Cykl wyjazdów rekreacyjno-zdrowotnych oraz cykl zabaw tanecznych dla Sądeckich Seniorów.

Koszt po weryfikacji: 94 400 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Organizacja 4 wyjazdów rekreacyjno – zdrowotnych dla seniorów do Zakopanego połączonych z wyjazdem na Gubałówkę i pobytem w termach oraz organizacja 4 zabaw tanecznych z motywem przewodnim każdego balu z zapewnieniem cateringu i oprawy muzycznej.

16 Nowy Sącz okiem "WebCam'ery"

Koszt po weryfikacji: 9 999 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozbudowa portalu www.nowysacz.pl o kamerę internetową z transmisją obrazu na żywo. Zakup oprogramowania, kamery lub kamer, usługa streamingu poprzez YT lub operatora. Odbiór obrazu będzie możliwy na smartfonach i tabletach z systemem Android oraz Apple lub dedykowany serwis.

17 Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt po weryfikacji: 343 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Doposażenie placu zabaw na os. Nawojowska w karuzele i huśtawki oraz budowa placów zabaw na osiedlach: Wojska Polskiego i Zawada w celu umożliwienia zabawy dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi w Dzielnicy III. Zarówno huśtawki jak i karuzele będą dostosowane do korzystania z nich przez osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepotrafiące samodzielnie usiąść.

×