Wybrany do głosowania

1 "Przyjedź, zaparkuj i adoptuj zwierzaka"

Osiedle: Wólki

Koszt po weryfikacji: 110 000 zł

Wykonanie miejsc postojowych wraz z elementami małej architektury.

Wybrany do realizacji

2 Tężnia solankowa - sięgnij po zdrowie i relaks

Osiedle: Gorzków

Koszt po weryfikacji: 124 300 zł

Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnej wiaty zadaszającej z tężnią solankową, montaż ławek, tablicy informacyjnej oraz ogrodzenie terenu. Głównym celem inwestycji będą... więcej »

Projekt zakłada wykonanie ogólnodostępnej wiaty zadaszającej z tężnią solankową, montaż ławek, tablicy informacyjnej oraz ogrodzenie terenu. Głównym celem inwestycji będą działania prozdrowotne rehabilitacyjne lecznicze i poprawiające jakość powietrza. Rolą jaką pełni tężnia solankowa pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych.

Odrzucony merytorycznie

3 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - budowa mini Skate Parku dla dzieci i młodzieży na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu-Dąbrówce

Osiedle: Dąbrówka

Koszt: 151 594,87 zł

Projekt ma na celu budowę mini skate parku dla dzieci i młodzieży na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Os Dąbrówka w Nowym Sącz... więcej »

Projekt ma na celu budowę mini skate parku dla dzieci i młodzieży na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Os Dąbrówka w Nowym Sączu. Mini skate park zdecydowanie zwiększy atrakcyjność tego miejsca i możliwość organizacji inicjatyw osiedlowych. Z pewnością budową obiektu przyczyni się do organizacji kolejnych, nowych inicjatyw służących mieszkańcom osiedla.

Wnioskodawca wycofał projekt

4 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - budowa boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Osiedle: Dąbrówka

Koszt: 115 743,10 zł

Projekt ma na celu budowę boiska do piłki nożnej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego na Osiedlu Dąbrówka w Nowym Sączu.

Wybrany do realizacji

5 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - Rozbudowa drogi dojazdowej do Placu Rekreacyjnego im. Stanisława Janisza przy ul. Bohaterów Orła Białego w Nowym Sączu

Osiedle: Dąbrówka

Koszt po weryfikacji: 164 464 zł

Rozbudowa drogi dojazdowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Odrzucony merytorycznie

6 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - budowa Tężni Solankowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza w Nowym Sączu – Dąbrówce

Osiedle: Dąbrówka

Koszt: 160 000 zł

Budowa Tężni Solankowej na Placu Rekreacyjnym im. Stanisława Janisza

Odrzucony merytorycznie

7 "Dąbrówka Przyśpiesza, Dąbrówka Pomaga, Dąbrówka Trzyma Się Razem" - budowa Tężni Solankowej przy ul. Dąbrówki w Nowym Sączu

Osiedle: Dąbrówka

Koszt: 160 000 zł

Budowa Tężni Solankowej przy ul. Dąbrówki w Nowym Sączu.

Wybrany do realizacji

8 PERFEKCYJNE OSIEDLE KOCHANOWSKIEGO

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt po weryfikacji: 234 523 zł

Projekt zakłada organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców osiedla oraz budowę i modernizację ciągów komunikacyjnych na osiedlu Kochanowskiego.

Wnioskodawca wycofał projekt

9 Budowa ogólnodostępnej altany z grillowiskiem.

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt: 170 000 zł

Budowa ogólnodostępnej altany z grillowiskiem oraz organizacja imprez dla mieszkańców.

Wybrany do realizacji

10 Osiedle Wojska Polskiego dla każdego 2.0

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt po weryfikacji: 169 100 zł

Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 o elementy przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. ... więcej »

Głównym celem projektu jest rozbudowa istniejącego placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 o elementy przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo projekt obejmuje organizację cyklu imprez okolicznościowych oraz wycieczek dla mieszkańców osiedla Wojska Polskiego.

Wnioskodawca wycofał projekt

11 BRONIEWSKIEGO PRZYJAZNE NAJMŁODSZYM

Osiedle: Barskie

Koszt: 132 000 zł

Projekt polega na modernizacji istniejącego placu zabaw przed blokiem przy ulicy Władysława Broniewskiego 30. W projekcie zawarte jest wykonanie dokumentacji, demontaż i ... więcej »

Projekt polega na modernizacji istniejącego placu zabaw przed blokiem przy ulicy Władysława Broniewskiego 30. W projekcie zawarte jest wykonanie dokumentacji, demontaż i modernizacja istniejącego placu zabaw, wymiana na nowe urządzenia oraz ogrodzenie terenu.

Odrzucony formalnie

12 Małymi kroczkami, bardzo tanio, a w dużej części bezpłatnie – muzeum astronautyki, najlepiej pod chwytliwą marketingowo nazwą: Ośrodek Kosmiczny lub Ośrodek Astronautyczny, aby podkreślać także prace nad nowoczesnymi technologiami, oprócz eksponowania dorobku technicznego osiągnięć kosmicznych XX i obecnego wieku.

Osiedle: Centrum

Koszt: 30 000 zł

Dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką astronautyczną od 40 lat, Marek Jarosiński, mieszkaniec Nowego Sącza zapewni merytoryczną opiekę oraz Bartłomiej i Mateusz... więcej »

Dziennikarz i publicysta zajmujący się tematyką astronautyczną od 40 lat, Marek Jarosiński, mieszkaniec Nowego Sącza zapewni merytoryczną opiekę oraz Bartłomiej i Mateusz Tokarczykowie, znani mistrzowie modelarstwa rakiet i statków kosmicznych, mieszkańcy Muszyny- Zdroju być może zgodzą się współpracować. Także Polską Agencję Kosmiczną https://polsa.gov.pl/ można zainteresować współpracą.

Odrzucony merytorycznie

13 Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych do 3,5t na działkach nr 269, 277 obręb 116 przy ulicy Nawojowska - Osiedle Zawada.

Osiedle: Zawada

Koszt po weryfikacji: 667 000 zł

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów do 3,5t na działkach nr 269, 277 obręb 116 przy ulicy Nawojowska o powierzchni 23ar dla potrzeb mieszkańców Osiedla Zawada... więcej »

Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów do 3,5t na działkach nr 269, 277 obręb 116 przy ulicy Nawojowska o powierzchni 23ar dla potrzeb mieszkańców Osiedla Zawada, parafian Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu - Zawadzie, odwiedzających i uczestniczących w pogrzebach na cmentarzu parafialnym oraz uczniów i oczekujących opiekunów Państwowej Szkoły Muzycznej.

Wybrany do realizacji

14 Renowacja cmentarza na Helenie

Osiedle: Helena

Koszt po weryfikacji: 230 446 zł

Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych znajdujących się na terenie Cmentarza Komunalnego na osiedlu Helena.

Wybrany do głosowania

15 Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Nadbrzeżnej 77 w Nowym Sączu – instalacja oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym Sportowym

Osiedle: Gołąbkowice

Koszt po weryfikacji: 140 000 zł

Projekt polega na instalacji oświetlenia boiska na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu – montaż i instalacja oświetlenia boiska. Założenie ma na... więcej »

Projekt polega na instalacji oświetlenia boiska na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Nowym Sączu – montaż i instalacja oświetlenia boiska. Założenie ma na celu ulepszenie bazy sportowo-rekreacyjnej IV LO Sportowego oraz umożliwienie aktywności sportowej mieszkańcom Nowego Sącza.

Wnioskodawca wycofał projekt

16 Nadmorski klimat w Nowym Sączu

Osiedle: Przetakówka

Koszt: 146 750 zł

Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowych przy bulwarze. Jest to teren o łatwej dostępności komunikacyjnej dla dużej grupy mieszkańców. Obiekt ma mieć charakter cał... więcej »

Zadanie ma polegać na budowie tężni solankowych przy bulwarze. Jest to teren o łatwej dostępności komunikacyjnej dla dużej grupy mieszkańców. Obiekt ma mieć charakter całoroczny i składać się będzie z budynku tężni, uzupełnionego o miejsca siedzące. Miejsce to będzie przeznaczone dla poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców. Inwestycja wpisze się w krajobraz bez znacznej ingerencji wizualnej.

Wybrany do realizacji

17 Sportowa Poręba

Osiedle: Poręba Mała

Koszt po weryfikacji: 13 200 zł

Projekt zakłada zorganizowanie trzech turniejów piłki nożnej i trzech turniejów piłki siatkowej.

Wybrany do realizacji

18 Chodnik na ul. Juranda

Osiedle: Poręba Mała

Koszt po weryfikacji: 75 000 zł

Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 metr... więcej »

Projekt zakłada budowę chodnika usytuowanego przy ul. Juranda, od istniejącej już części. Zakładana długość chodnika od istniejącej to około 90 mb, przy szerokości 2 metrów.

Wybrany do realizacji

19 Czyste Powietrze w Szkole Podstawowej nr 17

Osiedle: Poręba Mała

Koszt po weryfikacji: 110 400 zł

Projekt zakłada zakup oczyszczaczy powietrza wraz z kompletem filtrów do wszystkich sal (klas lekcyjnych) oraz większości pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym ... więcej »

Projekt zakłada zakup oczyszczaczy powietrza wraz z kompletem filtrów do wszystkich sal (klas lekcyjnych) oraz większości pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 17 w Nowym Sączu w zależności od możliwości ( np. pracowni, pokoju nauczycielskiego, świetlicy itp.).

Odrzucony merytorycznie

20 Ścieżka pieszo-rowerowa po prawej stronie potoku Łubinka wzdłuż ulicy Pieczkowskiego od ulicy Barskiej do ulicy Lwowskiej

Osiedle: Kochanowskiego

Koszt: 76 079 zł

Wyznaczenie i wykonanie ciągu pieszo- rowerowego (jako pierwszy etap realizacji tej inwestycji) łączącego ścieżkę rowerową od ulicy Witosa do ulicy Lwowskiej wzdłuż obwod... więcej »

Wyznaczenie i wykonanie ciągu pieszo- rowerowego (jako pierwszy etap realizacji tej inwestycji) łączącego ścieżkę rowerową od ulicy Witosa do ulicy Lwowskiej wzdłuż obwodnicy ul. Pieczkowskiego.

Wybrany do głosowania

21 Integracyjny osiedlowy piknik - rekreacja i zabawa na osiedlu Westerplatte

Osiedle: Westerplatte

Koszt po weryfikacji: 38 079 zł

Projekt zakłada organizację integracyjnej imprezy dla mieszkańców osiedla połączoną z Dniem Dziecka. Podczas integracyjnego pikniku rodzinnego zorganizowane będą atrakcje... więcej »

Projekt zakłada organizację integracyjnej imprezy dla mieszkańców osiedla połączoną z Dniem Dziecka. Podczas integracyjnego pikniku rodzinnego zorganizowane będą atrakcje: - konkursy, gry, zabawy, animacje, - turnieje dzikich drużyn w piłce nożnej, - pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego straży pożarnej, - pokaz ratownictwa medycznego, - poczęstunek z grilla, wata cukrowa.

Odrzucony merytorycznie

22 Modernizacja placu zabaw przy ul. Sucharskiego 5

Osiedle: Barskie

Koszt: 76 079 zł

Wykonanie wielofunkcyjnego placu rekreacyjno-zabawowego wraz z modernizacją boiska zamontowanie betonowych stołów do tenisa stołowego oraz szachowego, zamontowanie urządz... więcej »

Wykonanie wielofunkcyjnego placu rekreacyjno-zabawowego wraz z modernizacją boiska zamontowanie betonowych stołów do tenisa stołowego oraz szachowego, zamontowanie urządzenia zabawowego dla dzieci oraz do ćwiczeń dla dorosłych.

Wybrany do realizacji

23 Zajęcia sportowe dla każdego mieszkańca.

Osiedle: Nawojowska

Koszt po weryfikacji: 175 843 zł

Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych zajęć sportowych obejmujących sztuki walki adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą ( dla osób w różnym wieku oraz o różn... więcej »

Projekt zakłada organizowanie ogólnodostępnych zajęć sportowych obejmujących sztuki walki adresowanych dla mieszkańców Nowego Sączą ( dla osób w różnym wieku oraz o różnej kondycji fizycznej).

Wybrany do realizacji

24 RODZINNIE, SPORTOWO I BEZPIECZNIE NA PRZETAKÓWCE !!!

Osiedle: Przetakówka

Koszt po weryfikacji: 160 000 zł

Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla mieszkańców obok istniejącej siłowni pod chmurką. Zakup i zamontowanie piłko-chwytów przy boisku sportowym koło straż... więcej »

Budowa ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla mieszkańców obok istniejącej siłowni pod chmurką. Zakup i zamontowanie piłko-chwytów przy boisku sportowym koło straży pożarnej, oraz zakup samojezdnej kosiarki- traktorka z koszem.

Wybrany do głosowania

25 WIATA REKREACYJNA WRAZ Z MIASTECZKIEM ROWEROWYM

Osiedle: Biegonice

Koszt po weryfikacji: 218 388 zł

Projekt dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej oraz tzw. miasteczka rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogi, chodniki, stojaki na rowery, stacja do napraw rower... więcej »

Projekt dotyczy budowy wiaty rekreacyjnej oraz tzw. miasteczka rowerowego wraz z niezbędną infrastrukturą w tym drogi, chodniki, stojaki na rowery, stacja do napraw rowerów, tablice informacyjne, znaki drogowe.

Wybrany do realizacji

26 "Wesoło i sportowo" - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 20

Osiedle: Gołąbkowice

Koszt po weryfikacji: 140 000 zł

Doposażenie istniejącego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej.

Wybrany do głosowania

27 Kierunek: nowe atrakcje – miejsce grillowe i rekreacyjne oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci

Osiedle: Nawojowska

Koszt po weryfikacji: 169 743 zł

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców bezpiecznego miejsca do grillowania oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni na świeżym powietrzu... więcej »

Utworzenie otwartego dla wszystkich mieszkańców bezpiecznego miejsca do grillowania oraz doposażenie placu zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni na świeżym powietrzu.

Wybrany do głosowania

28 Kierunek: Zdrowy oddech dla dzieci z Nowego Sącza

Osiedle: Przydworcowe

Koszt po weryfikacji: 80 000 zł

Przydworcowe

Wybrany do głosowania

29 Zielona Szkoła

Osiedle: Barskie

Koszt po weryfikacji: 130 000 zł

Podstawowym elementem projektu i jego celowości jest montaż paneli fotowoltaicznych , które zasilą placówkę oświatową w energie elektryczną w wyniku czego budynek sz... więcej »

Podstawowym elementem projektu i jego celowości jest montaż paneli fotowoltaicznych , które zasilą placówkę oświatową w energie elektryczną w wyniku czego budynek szkoły zostanie zaopatrzony w darmową energię , co wpłynie na obniżenie kosztów utrzymania placówki oświatowej.

Wybrany do głosowania

30 Strefa aktywnego wypoczynku na osiedlu Westerplatte.

Osiedle: Westerplatte

Koszt po weryfikacji: 60 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Ba... więcej »

Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów do gier (w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, a także podwójnego stołu do gry w szachy i chińczyka) przy ul. Batalionów Chłopskich. Zainstalowane będą ławki oraz kosze na śmieci, a pod urządzeniami ułożona zostanie kostka brukowa.

Wybrany do głosowania

31 Wspólna sprawa - integracja i zabawa!

Osiedle: Przydworcowe

Koszt po weryfikacji: 34 000 zł

Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych, które odbędą się w ciągu roku w odstępstwach miesięcy, w tym: grilla, wieczoru z projekcją filmową oraz organizac... więcej »

Projekt zakłada organizację cyklu imprez integracyjnych, które odbędą się w ciągu roku w odstępstwach miesięcy, w tym: grilla, wieczoru z projekcją filmową oraz organizację wycieczki dla mieszkańców osiedla Przydworcowego. W projekcie wezmą udział chętni mieszkańcy.

Wybrany do realizacji

32 Aktywni mieszkańcy Osiedla Falkowa "poznają się" na nowo i zwiedzają Polskę

Osiedle: Falkowa

Koszt po weryfikacji: 169 958 zł

Organizacja cyklu wydarzeń - spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców os.Falkowa. Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia ... więcej »

Organizacja cyklu wydarzeń - spotkań, wyjazdów, warsztatów integracyjnych dla wszystkich mieszkańców os.Falkowa. Projekt ten ma na celu umożliwienie wielu osobom wyjścia z izolacji domowej spowodowanej panującą od wielu miesięcy pandemią, a dzięki realizacji tego projektu z Budżetu Obywatelskiego możliwość taka będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców.

Odrzucony merytorycznie

33 "Zielone Wzgórze z saneczkowym bonusem"

Osiedle: Poręba Mała

Koszt: 213 589 zł

Wykupienie możliwe jak największego obszaru wzgórza pomiędzy ul. Juranda a ul. Bystrzycką w Nowym Sączu, a w szczególności podgórka (działka nr 228 w obrębie 115), który ... więcej »

Wykupienie możliwe jak największego obszaru wzgórza pomiędzy ul. Juranda a ul. Bystrzycką w Nowym Sączu, a w szczególności podgórka (działka nr 228 w obrębie 115), który od lat jest miejscem spacerowym, które w zimie służyć dzieciom mieszkańców do zjazdów na saneczkach. Wzgórze pozostanie łąką kwietną zapewniając wymianę powietrza między dwoma dolinkami i pkt.widokowym bez konieczności grodzenia

Wybrany do realizacji

34 Piłka nożna dla każdego

Osiedle: Kilińskiego

Koszt po weryfikacji: 27 200 zł

Ogólnodostępne, bezpłatne treningi piłkarskie dla każdego, na obiektach MKS Sandecja.

Odrzucony merytorycznie

35 "Cykl wykładów i warsztatów dla rodziców"

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt: 9 900 zł

Planuje się organizację i przeprowadzenie trzech trzy godzinnych wykładów i warsztatów dla rodziców w 2022 roku. Planuje się, że w każdym z wykładów weźmie udział ok. 70-... więcej »

Planuje się organizację i przeprowadzenie trzech trzy godzinnych wykładów i warsztatów dla rodziców w 2022 roku. Planuje się, że w każdym z wykładów weźmie udział ok. 70-100 mieszkańców miasta Nowego Sącza – rodziców uczennic naszej szkoły oraz zainteresowanych tematem mieszkańców Osiedla Wojska Polskiego. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów w zakresie wychowania dzieci i młodzieży.

Wybrany do głosowania

36 Bądźmy otwarci na siebie - cykl spotkań kulturalnych dla mieszkańców OSIEDLA CENTRUM

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 46 550 zł

Festyny i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dnia Dziecka, Mikołajki, spotkania z kolędą, Dzień Babci i Dziadka, Popołudnie z niespodzianką, wycieczki dla dzieci, zajęc... więcej »

Festyny i imprezy okolicznościowe z okazji np. Dnia Dziecka, Mikołajki, spotkania z kolędą, Dzień Babci i Dziadka, Popołudnie z niespodzianką, wycieczki dla dzieci, zajęcia z robotyki lego dla dzieci, wyjścia do teatru dla seniorów i warsztaty florystyczne.

Wybrany do realizacji

37 Kierunek: Nowy plac zabaw dla dzieci

Osiedle: Stare Miasto

Koszt po weryfikacji: 65 831,41 zł

Projekt zakłada zakup zabawek ogrodowych, sztucznej trawy i składanego ogrodzenia potrzebnych do urządzenia mobilnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej numer 1

Odrzucony merytorycznie

38 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Osiedle: Falkowa

Koszt: 2 000 000 zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej teren ul. Obłazy oraz końcowe numery ulicy Lwowskiej ok. 100 domów

Wybrany do głosowania

39 Kierunek: Odkrywamy historię Starego Cmentarza

Osiedle: Centrum

Koszt po weryfikacji: 20 000 zł

Montaż metalowych tablic jednej z informacją o Cmentarzu Zasłużonych i drugiej z mapą Starego Cmentarza z XIX wieku i opisem historycznym.

Wnioskodawca wycofał projekt

40 Łączymy pokolenia na WP

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt: 79 400 zł

Projekt obejmuje organizację: kina plenerowego, festynu rodzinnego, turnieju międzypokoleniowego oraz warsztatów: fotograficznych, tanecznych oraz muzycznych. Wyjścia na ... więcej »

Projekt obejmuje organizację: kina plenerowego, festynu rodzinnego, turnieju międzypokoleniowego oraz warsztatów: fotograficznych, tanecznych oraz muzycznych. Wyjścia na basen dla dzieci i seniorów. Cykl wydarzeń i impreza ma na celu integracje społeczeństwa po pandemii Covid-19 oraz odbudowanie relacji między pokoleniowej na osiedlu Wojska Polskiego.

Wybrany do głosowania

41 Łączymy pokolenia na Millenium

Osiedle: Millenium

Koszt po weryfikacji: 78 500 zł

Projekt obejmuje organizację: kina plenerowego, festynu rodzinnego, turnieju międzypokoleniowego oraz warsztatów: fotograficznych, tanecznych oraz muzycznych. Wyjścia na ... więcej »

Projekt obejmuje organizację: kina plenerowego, festynu rodzinnego, turnieju międzypokoleniowego oraz warsztatów: fotograficznych, tanecznych oraz muzycznych. Wyjścia na basen dla dzieci i seniorów. Cykl wydarzeń i impreza ma na celu integracje społeczeństwa po pandemii Covid-19 oraz odbudowanie relacji między pokoleniowej na osiedlu Millenium.

Odrzucony merytorycznie

42 Kierunek: Nowy Sącz z własnym bobrowiskiem

Osiedle: Falkowa

Koszt: 169 958 zł

Budowa wieżyczki do obserwacji bobrów mieszkających nad rzeką Kamienica.

W weryfikacji merytorycznej

43 Rewitalizacja Parku Tysiąclecia

Osiedle: Gołąbkowice

Koszt: 146 797 zł

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO79/2022 Kierunek: Odnowienie Parku Schwerteńskiego. Projekt obejmuje rozebranie i wykonanie nowych alejek spacerowych w parku. Zakup i... więcej »

PROJEKT POŁĄCZONY Z PROJEKTEM NR BO79/2022 Kierunek: Odnowienie Parku Schwerteńskiego. Projekt obejmuje rozebranie i wykonanie nowych alejek spacerowych w parku. Zakup i montaż latarni parkowych oraz nowych ławek i koszy na śmieci. Projekt zakłada pielęgnacje istniejących drzew i krzewów a także nowe nasadzenia.

Odrzucony merytorycznie

44 Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Kamiennej

Osiedle: Zawada

Koszt: 100 000 zł

Projekt zakłada remont istniejącego chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej wraz z budową ścieżki rowerowej od ulicy Wypoczynkowej do Al. Piłsudskiego.

Wybrany do głosowania

45 Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Wojska Polskiego

Osiedle: Wojska Polskiego

Koszt po weryfikacji: 52 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego w pobliżu boiska sportowego przy ul. I Brygady (działka 6/35, obr. 68). Obejmuje również zakup i montaż latarn... więcej »

Projekt zakłada zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego w pobliżu boiska sportowego przy ul. I Brygady (działka 6/35, obr. 68). Obejmuje również zakup i montaż latarni parkowych wzdłuż chodnika przy placu zabaw.

Wybrany do głosowania

46 Remont chodnika wzdłuż ulicy Wolskiej

Osiedle: Wólki

Koszt po weryfikacji: 173 868 zł

Projekt obejmuje remont istniejącego chodnika wraz z krawężnikami i obrzeżami wzdłuż ulicy Jadwigi Wolskiej na długości około 330m.

Wybrany do głosowania

47 Remont Bulwaru Zbigniewa i Zofii Rysiów

Osiedle: Przetakówka

Koszt po weryfikacji: 160 045 zł

Projekt zakłada modernizację ścieżki pieszo - rowerowej na długości około 300 m długości, od Skweru im. Jerzego Masiora do ul. Zaleskiego.

Odrzucony merytorycznie

48 Nowy parking przy ulicy Kopernika

Osiedle: Stare Miasto

Koszt: 71 116 zł

Projekt zakłada remont parkingu między ulicą Kopernika a Bulwar Narwiku. Powstanie około 25 miejsc parkingowych.

Odrzucony merytorycznie

49 Połączenie Velo Dunajec z Nowosądeckim Rynkiem

Osiedle: Stare Miasto

Koszt: 33 000 zł

Projekt zakłada połączenie ścieżki rowerowej Velo Dunajec z Nowosądeckim Rynkiem poprzez utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Romanowskiego oraz budowę nowej ścieżki... więcej »

Projekt zakłada połączenie ścieżki rowerowej Velo Dunajec z Nowosądeckim Rynkiem poprzez utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Romanowskiego oraz budowę nowej ścieżki rowerowej poniżej parkingu.

Wybrany do głosowania

50 Kierunek: zasmakuj w Sączu - targi śniadaniowe

Osiedle: Piątkowa

Koszt po weryfikacji: 98 000 zł

Organizacja niedzielnych targów śniadaniowych na parkingu obok Miasteczka Galicyjskiego, dzięki którym mieszkańcy będą mogli w rodzinnym gronie zrelaksować się w pikniko... więcej »

Organizacja niedzielnych targów śniadaniowych na parkingu obok Miasteczka Galicyjskiego, dzięki którym mieszkańcy będą mogli w rodzinnym gronie zrelaksować się w piknikowej atmosferze oraz skosztować różnorodnego jedzenia lokalnych wytwórców.

Poprzedni projekt
Następny projekt