projekt nr 1

1. "Przyjedź, zaparkuj i adoptuj zwierzaka"


Lokalizacja

Schronisko dla bezdomnych zwierząt - działka 126201_1.0112.2/4.

Skrócony opis projektu

Wykonanie miejsc postojowych wraz z elementami małej architektury.

Opis projektu

1. Wykonanie miejsc postojowych przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu,
2. Wykonanie elementów małej architektury( ławki oraz kosze na śmieci).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci

Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu zostało otwarte ponad rok temu. Od samego początku wielu ludzi dobrego serca wspiera działania schroniska. Jednak od samego otwarcia odwiedzający mają problem z zaparkowaniem samochodów, gdyż wokół schroniska znajduje się jedynie "goła" ziemia. Problem ten narasta podczas opadów deszczu; wówczas powstają ogromne kałuże, a ziemia staje się grząska. Wobec powyższego wybudowanie parkingu w tym miejscu jest zasadne, bowiem zdecydowanie poprawi komfort przyjeżdżających do schroniska, a także może zachęcić nowe osoby do pomocy zwierzakom i ich adopcji. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż parking ma zostać ulokowany przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu, ale będzie on parkingiem ogólnodostępnym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie miejsc postojowych107 000 zł
2Wykonanie elementów małej architektury3 000 zł
Łącznie: 110 000 zł

Załączniki